Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

I CEFNCOED-Y-CYMER.\

/ W YDDGRUG. * J

ABERYSTWYTH. -I

I -CYLCHDAITH TREORCI.

*GDWN 0 D"LMLAW. I

News
Cite
Share

*GDWN 0 D"LMLAW. I Cynkaliwyd Cyiarfod Cysttdiousl ya Schoolroom -tiognezer, mos Wenar y Groglith, daa arweiaiad David Barnafet. Cafwyd cynhulliad rhagorol, a chyfarfod da. Gwobrwywyd y rhai canlynol:- Free hand Drawing o ffrynt y Library 1, Mr Glyn Barnett; 2, Mr Berwyn Williams. Adrodd Emyn o'r "Cymro," dan 18 oed 1, Miss Jennie Richards, 2, Miss Gwen Parry; 3, Miss Janett Roberts. Table Centre 1, Miss Pugh, Pantyrodyn; 2, Miss Matturah Rob- erts. Englyn, Prinder Siwgr Gwilym Ardudwy, Dyffryn. Jjimeriok: Rhanu'r wobr rhwng Mr Richard James, a Miss Evans, Penybank. Barddon- iaeth, "Ac ni ddysgant ryfel mwy" Mr R. James (Trebor), Dolgellau. Dwy Wit oreu: Mr Wm. Rees. Lloyd, Llwyngwril. Solo, Hen brocer bach gloyw Miss Mabel Jones, Vrondeg. Deuawd: Miss Lois Evans a Miss Olwen Morris. Solo, "Fwyalchen" i rai dan 18 oed: 1, Miss Kerri Robertsl; 2, Miss Gwennie Owens Pedwarawd: Ti Wyddost beth ddywed fy nghalon Parti Mr Rufus Roberts Triawd, 0 na bawn yn Seren Parti Mr Richard James. Her Unawd: rhannu y wobr rhwng Miss Lois -Evans, a Mr Hugh Williams. Prif Adroddiad, Yr lesu rhannu y wobr rhwng Mr John Evans, Glyn, a'i fab Mr Evan Wm. Evans. Ton, Cymod," i Barti heb fod dros 12 I Parti Mr Rafus Roberts., Bairniadwyd y gwahanol adrannau gan Mr Williams, Council School; Mr R. James (Trebor), Mr Ellis Roberts (Glan Wnion), Miss Nell Hughes, Mr R. Jones, B.A., a gwasanaewyd wrth yr offeryn gan Miss Eira James. Diolchwyd yn gynne's iddynt am eu gwasanaeth caredig. Yr oedd y gerddoriaeth a'r adroddiadau o sailo uchel iawn, ac yn gweddu i'r diwrnod. Da iawn oedd gennym fel eglwye weled llawer o blant Ebenezer adref, aiu gweled yn tfyddlon yn y moddion Sul y Pasg, a diolch am lawer o honynt sydd yn cofio am yr achos yn y dyddiau tywyll hyn, trwy anfou rbodd haelionus at gynnal yr achos yn y lie. Diolch calon iddynt oil-, rhai sydd yn dod am dro fel hyn, ac eraill sydd ar faes y rhyfel. Duw a'u bendithio oil am gofio am danom. t Sul y Pasgcawsom was an aeth werth- fawr gan Mr J. James Edwards, Aber- dyli. Credwn mai dyma y tro cyntaf i Mr Edwards tod yn Ebenezer, a gob eitbio y cawn ei wasanaeth eto cyn bo hir. Cafwyd cynulliadau da, er i'r tywydd fod yn hynod anffafriol. Saboth cyntaf o'r mis hwn cawsoro wasanaeth werthfawr Mr Wm. Lewis, Machynlleth. Yr oedd yn dda gennym fel eglwys ei weled a'i glywed yn preg ethu yn neilltuol o dda, yr oedd rhyw eneiuiad ar y gwasanaeth trwy'r dydd, ac yn sicr yr oedd yr Arglwydd gyda'i bob!. Y mae llawer o flynyddoedd wedi mynd heibio er pan fu Mr Lswis yma o'r blaen, ac er hynny, mat llawer o arweinwyr c.darn a tfyddlon Ebenezer wedi mynd tu drttw i'r lien OLid y m&8 amryw eto yn aros sydd yn cofio ym weliadau bendithiol tad Mr Lewis-1 Brysiad yms eto yw ein dymuaiad OYWÐO.

i 'RRYL. ,-I

CABItWYS. I

I TY'NLON, TLLANDWROG.

TON PENTRE.