Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

jbW YD Y BOBL,

LLYTHYRAU Y MZLWYR.

APELIADAU AC HYSBYSIAUAU IESLMIDD.

News
Cite
Share

APELIADAU AC HYSBYSIAUAU IESLMIDD. Mines Llafur T&leithiol. I Ar ol helbul lied fawr, a phryder nid bvchan, llwyddwyd i ddwyn y Maes Lla-fur Taleithiol allan yn weddol brydlon. Ofnid unwaith na cheid swm digonol o bapyr ar gyfer yr esboniadau, ond goresgyn wyd yr anhawster -ond nid heb draul chwanegol. Sut bynnag, mae esboniad diddorol y Parch E. D. Thomas ar Heb xi. o dan y tei tl o "Wroniaidy Ffydd yn barod, a chredwn y ceir esboniad y Parch Tecwyn Evans, B.A., allan ar fyr- der. Drwg gennym orfod codi'r prisiau, ond y mae hyn yn anochel. adwy. Ceir dwsin o Wroniaid y Ffydd," 6ch. yr un, am 4/6, a'r Maes Llafur am 6/- y cant. Dwsin o'r I esboniad ar 1 Corinthiaid, 2/6 yr un, am 27/- y dwsin. Oni fyddai'n bosibl i wahanol ysgolion y cylch deithiau uno a'i gilydd i anfon un Order dros y gylchdaith ? Petai modd anfon un parsel i centre neili- tuol ymhob cylchdaith arbedai hynny lawer o draul. Cyst 100 o Faes Llafur 5c. crwy'r pGst, ond gellid datifon nifer sylweddol o Faes Llafur ac esboniadau gyda'r tren ar lawer llai o gost. Gob- eithio y cymer y cylchdeithiau'r awgrym. Gallai Ysgrifennydd Undeb Ysgolion y gwahanol gylch- deithiau weithrcdu i bwrpas o dan y cynllun hwn. Hyderwn y cawn gydweithrediad ein pobl gyda'r Maes Llafur eleni. Mae'r draul yn enbyd a llawer o risk ynglyn ag argraffu a rhwymo y dyddiau 1 yn. Ni raid dweyd fod esboniad y 1. larch Teewyn Evans ar 1 Corinthiaid cystal, os nad gwell, na dim ddaeth o'i ddwylo erioed. Gan hyderu ar eich cefnogaeth frwdfrydig, yn enwedig yn yr ar- gyfwng presennol, y gorffwys eich wfudd was, O. MADOC ROBIRTS. O.Y.—Mae llawer o holi am lyfrau emynau 1/6 cofier mai 2j- y w y rhataf yn awr. Carrcg ar Fedd y Parch. R. I Roberts (Robertm). Yng Nghyfarfod Chwarter Cylch- daith, Treorci, gynhali wyd nos Sadwrn, Mawrth 30, yn Ton Pentre, pasiwyd i symud i roddi carreg ar fedd Robertus. Y mae i Robertus lu o gyfeillion yng Nghylchdaith Treorci; Teithiodd yma dri thymor ac yma yn Ystrad Rhondda y bu farw, ac yma y gorwedd yr hyn syddfarwol o honno ym mynwent Treorci Felly, naturiol ddigon oedd i Gylchdaith Treorci gyrneryd y mater i fyny. Nid oes angen dweyd wrth ddarllenwyr y Gwyl- iedydd Newydd pwy oedd Robert- us. Ysgrifennodd lawer i'r Hen Wyliedydd o dan y penawd "Trem o'r Twr." Teithiodd lawer yng Nghylchdeithiau y De; yma y g;vasanaethodd ei dymor, er mai Gogleddwr oedd o Bentre Helyg- ain, Sir Fflint. Os teimla rywrai awydd i uno gyda Chylchdaith Treorci i ddangos ychydig o barch i Robertus, bydd y rhai sydd a'u henwau isod yn falch o dderbyn unrhyw rodd, boed fawr, boed fach, a chydnabyddir y cyfryw yn y ffordd arferbl. Ysgrifennydd, Mr Richard Hughes, 44, Ely Street, Tonypandy Trysorydd, y Parch. E. D. Thomas, 14, Glyncoli Road, Treorci.

Advertising