Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

At Gjfcillie* istfjbi Lerfwl…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

At Gjfcillie* istfjbi Lerfwl yai NgÐgldj Cymrpt. Dyma air o Adroddiad blynyddeI Pwyllgor Cymreig Ysbytai Ler- pwl :— ;4,1,yflw3,nar Pwyllgor ei brd, werydd Adroddiad ai* ddeg blyn yddol a gwir foddhad yn wyneb y cynnydd sylweddol yng nghyfan swm casgiiadau Gogiedd Cymru at Ysbytai Lerpwl. Y mac'r cynnydd hwn i'w briod oli'n bennaf i gaagliadau rhagorol Eglwjsi y Rhes yn eu Cyrddau Diolchgarwch am y Cynhaeaf, gan roi drwy hynny esiampl gampus i eraill. Pe efelychai cylchoedd gweith- faol ereill ardal y Rhos yn eu hymdrech ar ran ein Hysbytai, byddai'r cynnydd yng nghyfanswm casgiiadau Gogiedd Cymru atynt yn fwy nag erioed. Er mai oddi wrth yr Eglwysi y mae'n rhaid inni ddisgwyl corf! y casgliadau, dylai fod mwy o dan- ysgrifwyr personol yng Ngogledd Cymru at einHysbytai., Onid oes ugeiniau yng Ngogledd Cymru, a allai heb aberth gyfrannu gini yn flynvddol at sefydliadau bendithiol hyn ? Credwu hynny, a chredwn hefyd y cynorthwyent yn llawen pe gosodid hawliau ein Hysbytai ger eu bron. Erfyniwn ar i'n cyfeillion caredig weithredu oddiar yr aw- grym hwn yn eu gwahanol gylch- oedd. Gwelir, wrth gymharu'r myneg- iadau, tra y mae lkihad yng nghyf. raniadau rhai ardaloedd am resym- au hysbys, fod cynnydd calonogol yng nghyfraniadau ardaloedd eraill. Ni a obeithiwn y pery'r cynnydd hwn ym mhob man y gell- ir, o flwyddyn i flwyddyn. Y mae'n bleser gennyrn gofnodi cyf- raniadau newyddion, y flwyddyn hon odd! wrth arnryw Gylchdeith- iau Wesleaidd. Trethir ein Hysbytai, oherwydd y rhyfel, hyd yr eithaf; ac y mae cyfartaieddfo'r milwyr a dderbynia fudd ynddjnt o Ogledd Cymru. Hwyrach, vn wyneb y dreth eithr- ladol sydd arnynt, y siomir rhai o I Ogledd Cymru, am nas derbynir iddynt—er na wyddom am un achos o'r fath ond o hyn yr ydym yn sicr, na wrthodir un achos difrifol sy'n hawlio sylw union- gyrchol. Ymwelodd y Parch John Evans a thua'r un nifer o gleifion o Gymru y flwyddyn hon a'r ddiw, eddaf. Ni ddylid, pa fodd bynnag, gymryd yn ganiataol yr ymwelef a'r holl Gymry a ddaw i'n Hysbyt- ai. Y mae'r nifer a ddaw iddynt yn fwy nag a ddengys ei adrodd. iad ef. Ni all y Pwyllgor fynegi'n ddyladwy ei werthfawrogiad o wasanaeth ymroddol a hunan- aberthoi Mr Evans i'r ciaf a'r clwyfus. Yr ydym yn diolch o galon i'n cyfeiliion yng Ngogledd Cymru am cu cymorth haei, yn deisyf yn daer arnynt barhau yn eu hymdrechion dvngaroi, ac i chwyddo ymhellach eu cyfraniadau at Ysbytai Lerpwl. Derbynia Gogledd Cymru gyn- horthwy meddygol goreu Ysbytai Lerpwl, Oni fydd i Ysbytai Ler- pwl derbyn cyfraniadau goreu Gogledd Cymru ? Ymwelwyd, ar ran y Pwyllgor, gyda 443 o Gymry a fuont yn yr ysbytai. Perthynai yr uchod i'r gwahanol Enwadau fel y canlyn: h* C 1* 0:. I v I.¿ <Ii: ? ? ? -6 =: ?-c? .J c: C1S Cti If) M ?? 0 S?'S ?. ?.j?  ¡if, Ç:;  I |ST si ^H! >, v:> .r: ° M < m w Q i fIL j L¡wl afr cyff- J,I 1. ') I I iniau .IS 10 7 47 6 6 131 110' Sir Gaer 4111 2 1 8 Sir Ddinbych 611 7 24 8 WI 66 Sir Drefaldwyn 4? 31 3 2 3J 1 J 16 Sir Fon ??5 1?4 4 42 Sir Feirionydd. 3 11 7 21 4 1 47 Sir Fflint 5 1 4 2 14 17 Sir Gaernarfon 16,118, 1 B5 9 ] 8 124} De Cymru, &c. ?11 2 1. 7 13 j 59!60?37 1811391 7 3 57 443? *Eglwys Rydd y Cyrnry, G, Primitive Methodist, 1. Cyfranwyd trwy y PwyEgor Cymreig gan Enwadau ac eraill o Ogledd Cymru, y flwyddyn 1917; fel y canlyn:— Methodistiaid Calfinnidd- £ s. c Mob, 55 0 0 Arfon 31 0 D Lieyn RC Eitionydd 70 0 0 Dyffryn Conwy 36 2 0 Dyffryu Clwyd 11 3 0 Dwyrain Ddinbych 8 16 11 Dwyrail3. Meirionydd 29- 2 0 39 18 0 Trefaldwyn Isaf 6 0 0 Uchaf 1 1 0, Sit. Ffliat (VV yddgrug) 1 1 0; Cylchd-ith.,Iuu Wesloaid,,I- Conwy 3 3 0 Bangor. 7 4 8 CarnarYoa 815 0 Poritaadoc 5 6 7 Pwlikeli 5 8 2 Coedpoctk 10 0 0 Cornea 1 1 0 BlaenfLu Ficatinlog 2 2 0 Ehyll oo. oo. to" 0 Bedyddwvr— Mom oo. 10 0 Diabjik, Tfiini a Meirioa 16 16 Q Cyngborau ]Wwvsi J&kyitlioia- I Absrg4a 22 a Eboell&aertkrRgeg 369 S Corwan 8 4 I Ehyi Coodllai Cood Tsl*a 1 a Eglwys GkB«^rweB ø II @ Eglwys Llanatia 2a 0 Eglwys FiMtiaiog a Mae&- twrog 15 0 R. D. DSTIM Charity, Llan- | aaiatffEaid G O. 3 I Dolgelloy Comsolidafced Char- ities 1 10 Prestatya and District Ton- I tiae Bosiety. 3- 3 0 ) Chwawsi Dincrwig 12 12 0 Bwrdd Gwsrekeidwaid Con wy 21 0 0: Tanysgrifiadau personol 5 5 0 Cyfanswm 3 6! D.-7 ,ma I Dyma gasgliadau Eglwysi Cym- reig Lerpwl am 1917 :— Methodistiaid Oalfinaidcl- £ s. c. Princes Road 75 4 9 Anfield Road 32 4 1 Webator Road 12 6 4 David Street 12 19 6 Newsham Park 12 15 9 Fitzolarence Street 12 3 6 Catharine Street (English) 6 5 10 Edge Lane 97 0 Bethlehem, Douglas Eoad 9 9 8 Oakfield Road (English). 8 11 2 Garston 510 1 West Kirby 3 2 0 Speilow Lane (English) 5 19 0 Chatham Street 2 5 0 Crosshall Street 1 11 11 Walton Park 2 12 7 Rigby Street Mission 1 1 0 Whiston 016 0 Huyton Quarry 0 6 0 Clifton Street, Garston (English). 0 7 6 Breeze Hill (English) 1 17 7 nnibynwyr- Grove Street 6 8 3 Park Road 9 18 2 Greati Mersey Street 4 -2 6 Tabernacl, Belmont Road 4 0 0 Kensington 1 5 0. Balmoral Road 2 12 4 Weslezid- Mynydd Seion 7 10 0 Oakfield Road 4 16 8 Spellow Lane 2 0 0 Piimsoll Street 1 2 3 Garston (Heald Street) 0 15 0 Beiyddwyr- Everton Village 3 13 3 Bousfiald Street 3 13 4 Eaiflsfield Road 2 13 3 Eda LaDe 0 12 0 Eglwys Loegr— St. David's 5 1 0 St- Deimoi's.200 St- Asaph's. KirkJale 1 8 0 Eglwys Rydd y Cyrriry— High Park Street 1 3 6 Donaldson Street 1 5 0 Upper Canning Street 5 16 0 Cyfanswm z238 11 9 I Dymuna y Pwyllgor bysbysu nad i yw yr adroddiad hwn yn cynnwys j dim ond y cyfraniadau a anfcnwyd trwy law y Pwyllgor. Y mae lla wer o gyfraniadau eraill wedi jeudanfono Ogledd Cymru at yr Ysbytai yn Lerpwl heblaw y rhai a anfonwyd trwy y' Pwyllgor. jTybed nad y peth goreu fyddai i'r holl roddion Cymreig gaei eu dan- ifon trwy y Pwyllgor effeithiol ac I ymroddol hwn. Rhoddion Wesleaeth at y sefydi- iadau daionus hyn y llynedd ydyw |ryw £ "65. Gwelwn fod rhai tan I ysgrifwyr newydd, megis cylch- Ideithiau Oarnaifon, Portmadoc, a Bangor. Y mae Corwc-n hefyd wedi codi £2. Deuddeg o gylch deithiau yn unig sydd wedi cyf- rannu allan o 35 y gellid yn rhes I ymol ddisgwyl iddynt wneud. Yn sicr y mae y rnudiad ardderchog hwn yn haeddu ein cefnogaeih lwyraf. .d>

I I y 64

I Symudiad y Gweinidogion.

Advertising