Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

tPONTERWYD.-1.1I

,.CAERAU, MAESTEG.-1

News
Cite
Share

CAERAU, MAESTEG. -1 Chwith iawn gennym yw gorfod cofnodi marwolaeth a chladdedig- aeth y brawd hynaws a charedig, Hugh E. Jones, 9, Lloyd Street. Cymerodd hyn le yn dra sydyn ac annisgwyliadwy i bawb o honom. Yr oedd gyda ei waith fel arferol y noson cyn iddo gael ei gymeryd yn wael. Bu yn gorwedd adref dri niwrnod o dan boenau dirdynol, a barnodd ei feddyg yn ddoeth ei symud i Ysbyty Abertawe nos Sad- wrn, Mawrth 23. Wedicyrraedd yno, aeth o dan gyllell y meddyg yn ddioed, daliodd yr Operation, acyr oeddym yn obeithiol iawn am ei adferiad. Ymwelwyd ag ef y Llun canlynol gan ei briod, Mr Ed. Pritchard, a Mrs John Pritchard, a dy wedent iddynt gael cystal golwg arno ag a -ddisgwylid, ac yr oedd yn dra hyderus y cawsai wella i ddychwelyd at ei deulu bach, a garai mor fawr. Ond nid felly y bu. Bore dydd Mercher, y 27ain, derbyniodd Mr David Jones, Maen- gwyn, bellebr o'r Hospital yn hys- bysu fod enaid y brawd Hugh Ed. Jones wedi dianc o'r babell ddaear- ol am naw o'r gloch y boreu hwnnw, Trwm yw calon pawb o honom, a phrudd yw teimladau'r teulu a'r perthynasau. Da gennym allu talu teyrnged o barch i goffadwiiaeth y brawd ffyddlon hwn. Yr oedd ei ffydd londeb yn ddihafal. Cymerai ddyddordeb neilltuol gyda phethau yr eglwys, y manion ddyledswydd- au rheiny (nad ym yn siwr iawn) pe gofynid i lawer o honom i'w cyflawni, na chyffyrddid a'n dignity trwy hynny. Hyn oedd ei ogon iant ef,gwei thi wr tawel y dyled- swyddau cudd. Nid oedd wedi ei gynhysgaeddu a gwybodaeth eang, nac wedi diwyllio ei hunan i'r graddau y medrai yn y cyfeiriad yma o bosibl. Ond yr oedd yn gwybod (fel y dywedodd Mr Lewis Jones yn y gyfeillach) lawer iawn am fyd ysbrydol, a phethau sydd o dragwyddol barhad. W> la plant Bethel eu colled am dano. Ym- ddiriedwyd eu gofal iddo am flyn- yddau. Bu yn arwain y Gobeithlu, ac yn flaenor y Dosdarth Ieuanc: pryderai lawer yn eu cylch, ac o barthed eu cyflwr ysbrydol. At fod yn ddefnyddiol yn y cylch hwn, yr sedd hefyd yn un o gynrychiolwyr yr eglwys i'r Cwrdd Chwarterol. Gwnaeth ei ran hefyd at sobreidd io'r ardal. Yr oedd yn aelod o Gyfrinfa'r Rechabiaid: efe oedd "Chief Ruler'' y babell am y Iwyddyn hon. Rhoddodd y Gym- deithas flodeudorch hardd ar ei arch, ynghyd ag un oddiwrth Ob eithlu Bethel, ac un arall oddiwrth berthynas o Lerpwl. Hebryngwyd ei weddillion i gladdfa gyhoeddus Maesteg, Ebrill laf. Daeth torf fawr i dalu'[ gym- wYDaI olaf hon iddo. Gwajaaoeth- ,vv7d;wrtti y ty, ac ar aJlLT badd Dan y Pardan E. Tigryd I)o-vi-sal A-N (C,M.), iiermoa. CynJa&l- iwydjpVaslfnaeth roffa ym Methel, nos 5ul, Ebrill ffed. SylUenodd ein pweinidog ei nodiadau ar y .1tú ya y dxydftds bassaiod buzod ci- s cyfaill hoff belUch yn iWll murmur y ..t sydd IH Ua W m feddzwd, feyd .?y? ??i?djabd =ai? CydyEtdeimlwn ya ddwy* iL'r wiiddw, y ddau fachgw, a'r fcrck fach yn eu galar. Ond fe gofiant, pan mae braich o gnawd yn meth,ul fe estyn Duw ei law, a phan na thosturia dyn fe wna Duw, ym- ddir; ed wn ynddo. Diangodd o'i babell ddaearol Dan bwyso ar wrthrych ei ffydd, Ei ysbryd pur nwvfus ga heddyw Fwynhau ei anwylyd yn rhydd Gadawodd o'i ol deulu galar I wylo o amgylch ei fedd, Tra ynt.au mewn gwynfyd trag wyddol Yn nofio mewn cariad a hedd. CYFAILL. I

MR. W. ARTHUR EVANS, 0 EGLWYSI…

LLANSILtNMALTA.

!CEEN MAWR.

[No title]