Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

CYLCHDAIIH BLAENAU FFESTINIOG.

I CYLCHDAITH ABERGELE. I

RHUTHYN.

ICYLCHDAITH TREORCI.

MYNYDD SEION, LERRWL. I

News
Cite
Share

MYNYDD SEION, LERRWL. I Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y gylchdaith ym Mynydd Seion, nos Sadwrn, Ebrill 6-y Parch Edward Davies yn y gadair. Yr oedd hefyd yn bresennol y Parchn D. Tecwyn Evans, B.A., ac R. W Davies Mri John Jones (Devonshire Road) a Moses Hughes (Goruchwylwyr), a chynrychiolwyr, o wahanol eglwysi. Croesawyd Mri Iorwerth Williams, Egremont, a Meredith Jones, Birken- head, fel aelodau newydd o'r cyfarfod. Penderfynwyd fod y cyfarfod yn aw- grymu fod Pwyllgor Unedig y Ddwy Gylchdaith yn ceisio trefnu i gynnal Cylchwyl y Genhadaeth Darmor a C h y leh wyl y Genhadaeth Gartrefol ar yr un dyddiad yn y ddwy gylchdaith. Darllenydd cyfrifon Dirwestol gan y Parch R. W. Davies, a ,("augoiont ym- drseh iwyddiannus ynglyn a'r Abstain- ers' Leauge." Ar ol i idr l?lere,- Ar ol i Mr Meredith Jones ddaiilen cyfrifon ysgolion Sal y .gylchdaith, cafwyd trafodaeth helaeth ar y mater,, ac awgrymwyd. fod y pregethwyr yn gwneuthur apel o'r puipud o blaid y sef- ydliad unwaith neu ddwy bob chwar- ter. Darllenwyd cyfrifon Ymddiriedolwyr y gy Ichith gan Mr Jabez Jones, a barnwyd eu bod yn dra boddhaol. Etholwyd y rhai o ganlyn yn aelodau o Bwyllgor Unedig y Ddwy Gylchdaith —Mri Evan Davies, R. Elias, R. J. Langford Williams, Ja bez Jones, a Peter Hughes o Fynydd Seion; Edward Hughes, Robert Jones, a William Evans, o Birkenbead; John Morris, o Garston Hugh Griffiths a William Williams, o Egremont; R. M. Williams, o Widnes. Yn aelodau o'r Pwyllgor Dethol, etholwyd y ddau Oruchwylwyr; Mri Pryce Hughes (cynuilydd) ac Evan Davies, o Fynydd Seion; William Evans ac R. F. Carrington, o Birken- head Hugh Griffiths a Parry Williams, o Egremont; John Williams, o Gars- ton ac R. Griffith, o Widnes. Rhoes y Parch R. W. Davies adrodd- iad o'r hyn a wnaed yn y gylchdaith at y Genhadaeth Dramor, yn dangos cyn- nydd y llynedd o £ 13 10s., gan mwyaf trwy ymdrechion ardderchog y plant. Cymeradwywyd yr awgrymiadau a ganlyn o eiddo'r Pwyllgor Cylchdeith- iol:-(I) Fod y casglyddion yn casglu cynnwys y Blychau Cenhadol unwaith bob chwarter; (2) Fod trefnu., i'r plant gasglu'n gyffredinol ar hyd y flwyddyn, ac yn nechreu Rhagfyr yn yr eglwysi gartref; fod cynnal cyngherdd cylch- deithiol er budd y Genhadaeth ym mis Tachwedd, pob eglwys i wneuthur eu rhan yn y mudiad. Dymunir i'r swyddogion lleol wneuthur nodiad o'r awgrymiadau hyia. Hysbysodd y Goruchwylwyr eu bwr- iad o fynd i'r Cyfarfod Taleitbiol, ac yn gynrychiolwyr ckwanegol etholwyd Dr. Twiston Davies, Egremont, a Robert Jones, Birkenhead. Yn ol cyfrifon y Gylchdaith, gwelwyd fod rhif yr aelodau cyflawu yn 734— eynnydd o 14 ar y Awyddyn. Penderfynwyd mai budiol fyddai rhoddi adroddiad yn y cyfarfod chwar- terol bob blwyddyn o'r ymdrechion a wneft ynglyn a'r Genhadaeth Gartrefol. Darllenwyd llythyr oddiwrth y Parch Dr. Hugh Jones, ar ran rhai yn yr Ail Dalaith, yn datgan dymuniad am i'r Gylchdaith vyddhau y Parch Thos. Hughes o'i ymrwymiad i ddod yma y tymor ar ol y nesaf. Penderfynodd y cyfarfod ryddhau Mr Hughes, ond gwnaed gwrthdystiad yn erbyn i rai o'r tu allan ymyryd a threfniadau'r Gylch- daith. Cadarnhawyd yn unfrydol y gwahodd- iad a roddwyd i'r Parch R. W. Davies i aros yn y Gylchdaith am y bedwaredd flwyddyn. Yn wyneb amgylchiadau eithriadol y cyfnod, rhoddwyd gwahoddiad unfrydol i'r Parchn Edward Davies a D. Tecwyn Etvans i aros yn y Gylchdaith am flwyddyn arall, ond ni allai'r naill na'r Hall weld eu ffordd yn glir i dderbyn y gwahoddiad. Etholwyd Mri R. E. Edwards, B.A., a D. W. Evans yn archwilwyr cyfrifon y Gylchdaith. Nid oedd y cyfarfod yn fodlon i dderbyn ymddiswyddiad Mr Wm Jones, Violet Street, fel Ysgrifennydd y Maes Lfafur, a phenderfynwyd gwasgu ar swyddog mor effeithiol barhau am flwyddyn arall. Pasiwyd pleictlais o gydymdeimlad a Mr John Williams, Garston, ar farw- olaeth ei annwyl briod a Mrs Jones, Mill Street, ar farwolaoth ei hannwyl phrio'd hithau; a Mr a Mrs Griffith Evans, Oakfield, ar golii eu hail fab yn y fyddin ac a Mr E F..Jones, a Miss Roberts, Birkenhead, yn eu gwaeledd. Terfynwyd trwy weddi gan Mr Lang- ford Williams. GOH.