Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYLCHDAIIH BLAENAU FFESTINIOG.

I CYLCHDAITH ABERGELE. I

RHUTHYN.

News
Cite
Share

RHUTHYN. Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarterol yn Rhuthyn, dydd lata, Ebrill 4, dan lyw- yddiaeth y Parch D. M. Griffith. Daeth cynrychiolaeth weddol ynghyd. Cadarnhawyd y cofnodion, a derbyn- iwyd y cyfrifon ariannol. Addawodd y ddau Oruchwylwyr fyned i'r Cyfarfod Taleithiol. Pasiwyd i beidio etbol cynrychiolydd ychwanegol y tro hwn. Etholwyd After the War Commit- tee" i gynnwys dau o bob eglwys, a Mr Francis i fod yn Y sgrifennydd. Darllenwyd adroddiad y Trust gan Mr H. Hughes, ac ystyriwyd y cyfryw yn foddhaol iawn. Diolchwyd i Mr Hughes am ei wasanaefh werthfawr. Gohiriwyd trafodaeth ar ddaflenni yr Ysgol Sul a Dirwestol hyd y cyfarfod nesaf. Pasiwyd y pendarfyniadau can- lynol :-(I) Gwaharddiad y fasnach feddwol hyd 6 mis ar ol y rhyfel; (2), Restrictions y Control Board (3), After thefWar Temperance (4), Ministryof Health. y cyfryw i gael eu hanfon i'r Prif Weinidog. Pasiwyd penderfyniad i'w anfon i Bwyllgor y Capek ynglyn a capel Llan- dagla. Pasiwyd i gefnogi achos y Children's Heme" yn y gylchdaith,Miss Wil- liams, Beehive, Rhuthyn, yn ysgrifen- nyddes. Hysbyswyd fod Cronfa Cof golofn y diweddar Barch J. W. Davies, wedi cyrraedd dros C40, a bod y cyfryw yn cael ei cbau diwedd yr wythnos hOn. Pasiwyd yn mnfrydol i ofyn i'r Parch D. M. Griffiths aros yn y Gylchdaith flwyddyn araH. Diolcbodd Mr Griffiths i'r cyfarfod am eu pleidlais, ond fel y flwyddyn ddiweddaf teimlwyd mai doeth oedd gadael y mater yn Haw y Cyfundeb. •9 Pasiwyd gydymdeimlad a Mr L. Pswsii yn ei wuobM. Darparwyd te rhagorol gan Mr a Mrs Bonner, Caerfalien, a diolchwyd iddynt am eu caredigrwydd. Caed cyfarfod dymurfol. I GOH.

ICYLCHDAITH TREORCI.

MYNYDD SEION, LERRWL. I