Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

CYLCHDAIIH BLAENAU FFESTINIOG.

I CYLCHDAITH ABERGELE. I

News
Cite
Share

CYLCHDAITH ABERGELE. Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarterol y Gyicbdaith, nos Fercher, Mawrth 27ain, yn Abergele. Yn bresennol, y Parchn E. A. Morris, a G. R. Owen y Goruch- wylwyr, Mri R. M. Hughes a T. M. t Jones, ynghyd a chjnrychiolaeth dda o krom yr Jaoii I Yn absennoldeb Mr J. EUis Williams, yr ysgrifennydd, pasiwyd y Parch G. R. I Owen i weithredu yn ei ie. Cyfrifon yr Aelodau. Llawenydd I oedd gennym weled fod cynnydd o 12 yn rhif yr aelodau yn ystod y flwyddyn, ac fod f cyfraniadau at y weiaidogaeth yn gyflawn o bob eglwys. Pleidlais o Gydymdeimlad.- Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad y cyfarfod a theuluoedd y diweddar Mrs Davies, Tea Mart, Abergele, a Mr Natbanael WTil Hams, Hyfrydle, Llysfaen, ac hefyd a Mr William Davies, Tynycaeau, Rhydy- foel, yn ei waeledd. Cyfrifon Trust y Capeli.- Darllenwyd hwy gan Mr Thos. Williams, Llysfaen, yr ysgrifennydd. Cyfrifon Dirwestol a'r Ysgol Sul.— Darllenwyd ihai'n gan yr ysgrifennydd, Mr Richard Roberts, Salem. Pleidlais o Blaid Llwyrwaharddiad yn ystod y Rbyfel a Thymor Diarfog- iad. —Pasiwyd pleidlais unfrydol o blaid hyn, a phenderfynwyd anfon copi o'r penderfyniad i'r Prif Weinidog ac i Syr J. Herbert Roberts, Bart., A.S. Pend- erfynwyd cael tiafodaeth ar Fater Dir- west a'r Ysgol Sul yn y Cyfarfod Chwarterol nesaf. Trydydd Weinidog i'r Gylchdaith.— Pasiwyd i ohirio y mater hyd ar ol y Phyfel. Dyled Ty y Gylchdaith.-Pasiwyd fod Assessment" yn cael ei rhoddi ar bob eglwys i leihau y ddyled hon. Jubilee" Carkefi Plant Amddifad. —Pasiwyd Miss Nesta Rowlands, Aber- gele, yn ysgrifennydd i'r Gylchdaith ynglyn a'r symudiad hwn. Cyfrif o'r Milwyr.—Gwasgwyd ar fod cyfrif manwl yn cael ei wneud yn yr holl eglwysi rhag blaen. Cynrychiolwyr i'r Cyfarfod Taleithiol. -Pasiwyd fod un o'r Goruchwylwyr ynghyd a'r Gweinidogion i fynd. Gwafeodd Gweinidogion.-Rhoddwyd gwabpddiad unfrydol i'r Parch E. A. Morris i aros am flwyddyn arall, ac hefyd cymeradwywyd y trefniadau p.res- ennol ynglyn a gweinidog Abergele. Mwynhawyd ar:y terfyn arlwy wedi ei baratoi gaIJgyfeillion Abegele.

RHUTHYN.

ICYLCHDAITH TREORCI.

MYNYDD SEION, LERRWL. I