Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

BWYD Y BOBL. !

I - - ; LLOFFION DIRWSTOL.

BYD CREFYDDOL.

Advertising

Advertising
Cite
Share

 1 .¡\J"'w""n"O'lr" "¡' «-11.1 ¿.) y. ?i<'tt.:Jf < :g1") ('1) '3r:\ .<tjgj.r.t[, ti :ili\(t ¡ "!VJA!,I).N)A)AJJ'i) !II)Ji}';) ())J\)A'.N)AÆ'i: ,;¡ ))))jJ.: J';)))j{ ;'5"i) j   11 LLY'R j?iL. s  fp  iJ I ,C>I:3'<" tM"J ? M &,r, -r4 t kmi .J\);,? "I '.9,(:.q,Q. í?.>jÿQ'1'!j;. !1¡)r'i ssmnMnwMMjalg "YR EUKGRAWN" AM 1918. Pris 4 Ceiniog y mis. Dan olygiaeth y Parch Thos. Hughes. ■ I -1 j. "Y WINLLAN" AM 1918. Pris Ceiniog a Dimau y mis. Dan olygiaeth y Parch D. Gwyn- fryn Jones. "V DYDDIADUR" AM 1918. Pocket Book 2/6 yr un. Dyddiadur Llian 9c yr un. Dan olygiaeth y Parch W. R. Roberts. Archeber ar unwaith. Y Maes Llafur. YN AWR YN BAROD. Esboniad y Parch. T. Isfryn Hughes ar Epistolau Paul at y PHILIPIAID, a PHILEMON. Prls: DAU SWLLT. Pan yr ymuna Dosbarth neu yr Ysgol yn gyffredinol i archebu dwsin, ac anfon blaendal, rhoddir hwy yn ol 1/6 yr un. Gwyrthiau yr Arglwydd lesu Grisi, #an y Parch. J Maelor Hughes. Pris: PEDAIR CEINIOG. Os archebir dwsin o'r uchod, gyda blaendal, rhoddir hwy am 4/ Gofyniadau y Maes Llafur Yn cynnwys y Safonau a threfn yr Arholiadau. Pris CEINIOG. Rhoddir 100 am 5/ a 50 am 3/- ond anfon tâl gyda'r archeb. Anfoner yr Archebion a'r Taliadau « i'r J BOOKROOM, BANGOR. DETHOLIAD 0 EMYNAU. YN AWR YN BAROD. Cynwysa dros 200 0 Emynau Detholedig, ac adranau ar gyfor y Cynhauaf, yr Ysgol Sul, Bedydd Plant, Dirwest, ac ychydig Emynau Saesneg. CASGLIAD DIGURO. Pris, Chwe Cheiniog, mewn llian ys- twyth. Trwy y Post, 7 ceiniog. Dwsin am 5/6, post free. Haner cant am 25/ carriage paid. Cant am 45/ carriage paid. Testamentau i'r Milwyr. Testament mewn Ilian Khaki, Ceiniog yr un, post free am ddwy geiniog. Dwsin am 1/6. Testament bach hardd, gilt edges, mewn llian Khaki prydferth. Aiff i boced y wasgod. Prisiau, 10c yr un Dwsin am 9/6. Gwna y rhai hyn anrlieg ddymunol i'r Milwyr Cymreig. Rheolau y Trefn- yddion Wesleyaidd Argraffiad Newydd, yn llyfryn destlus, o'r Rheolau ddylai fod yn llaw pob aelod Wesleyaidd. Mae'r Rheolau hyd Gynhadledd 1913 oil yn yr argraffiad hwn. Pris, Ceiniog a dimai y copi; 100 am 6/6; 50 am 3/3 post free. Cases at Rwymo. Ceir Cases llian hardd at rwymo Hanes Wesleyaeth Gymreig" am swllt. Cases Ilian destlus at rwymo Yr Eurgrawn" a'r "Winllan" ,.q:Iq:<I\q:I"'W\1\II1" I Ceir y cyfan drwy ein Dosbarthwyr Lleol p g || YN DDIDRAUL. M I Hyderwn gael Catalogue newydd ar ol y Rhyfel. B Pob Archebion a Thaliadau i"W han-fon i ( Pob Archebipn a Thaliadau i'w hanfon i:— |pt | Parch. 0 MADOD ROBERTS, I' arc. iI.- V i Bookroom, Ban g or. j m in fKfi:!Y'f t Agraffwyd dros y Cyhoeddwyr gan L. Davies, Swyddfa'r "Gwyliedydd 'New- ydd," Blaenau Ffestiniog.