Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

BWYD Y BOBL. !

News
Cite
Share

BWYD Y BOBL. Ateb Cwestiynau Pwysig, I Pa fodd y gellir prynu cig moch ?- Rbaid i'r prynwr roddi i'r shopwr un neu ychwaueg, o'r coupons'' am yr Wvtfrnos honro Sj dd ar ei Gerdyn (ig t, LNi chtt' shopwr werthu bob i'r cwstrer roi coupons fo'n cyfateb i'r pwysau o gig a geisir. Bydd un cou- pon yn rhoi bawl i'r prynwr gael chwarter pwys (pedair owns) o gig mooh, r eu ham, heb asgwrn ynddo, ac heb ei goginio, os bydd asgwrn ynddo, caowns yn ychwaneg; os djmura gael ham wedi ferwi, bydd an "coupon" yn JhQi hawliddo gael tair owns a banner heb ddim asgwrn, A eill cwsmer brynu lie y mynno ?— Geill hyd Mai 5ed. Ar ol hynny rhaid fydd iddo brynu mown rh5 w un shop yn unig-ond ca ddowis y shop honno. Rbaid iddo felly gofrestru" mewn shop neilltuol am gig moch, fel ag a wa eisoe3 am gig fees, ac am.siwgr, &c. Pa fodd y gellir cofrestru am Gig Moch ?- Mae lie ar y Cardiau Cig yn Lloegr i roi enw y sbopwr gyda'r bwn y bwriedir prynu'r cig moch. Yng Nghymru darperir Ffurflen Cofrestru (Bacon Registration Form) i bawb. Defnyddir hwnnw yn yr un modd ag a wnael eisioes wrth gofrestru am gig ffres gyda'r cigydd, neu am siwgr gyda shopwr arall. A fydd Coupon Plentyn yn gyfartal i goupon un mewn ced.—Na fydd, am gig o unrhyw fath. I blant o dan ddeng mlwydd oed darperir Coupon arben- nig dyry hwnnw bawl i brynu hanner cymainto gig o unrhyw fath ag a gania- teir ar Goupon un mewn oed. Felly os bydd teulu yn cynnwys gwr, a gwraig, a dau o blant o dan ddeg oed, bydd un coupon oddiar bob un o'r pedwar cerdyn yn gyfartal eu gwerth i dri Choapon un mewn oed; os bydd tri o blant yh y teulu, ac un o'r tri dros ddeng mlwydd oed, bydd Coupon hwnnw yn gyf werth a choupon ei dad neu ei fam, a bydd un coupon oddiar bob ntt o'r pum cerdyn yn golygu pedwar coupon llawn. Wrth ddefnyddio un coupon felly oddiar bob un o'r pum eerdyn, gellir prynu pwys o gig moch, neu ham (heb asgwrn ac heb ei goginio); neu bwys a chwar ter os bydd asgwrn ynddo. Os defnydd- ir dau goupon oddiar bob cerdyn, gellir cael dau bwys o gig moch neu o ham. Ymddibynna'r pwysau ar nifer y coup ons a ddefnyddir. A osodir sosages ar yr un tir a cbig moch ?—Dim ond yn yr ystyr y rhaid cael coupon cyn y gellir eu prynu. Bydd un coupon yn rhoi hawl i cael chwech owns o'r sosages goreu, neu banner pwys (wyth owns) o'r sosages ail radd. Cyfrifir fel "ail radd sosag- es na fo ynddynt 67 y cant o'u pwysau o gig ac am y sosages ail radd hyn bwriedir gwahardd i'r shopwr godi mwy na deg ceiniog y pwys am danynt. A rhaid cofrestru am ffowls, a chwn hingod ?—Na raid. Gellirprynu y rbai hynny lle y mynner; ond rhaid rhoi coupons cyfatebol i bwysau yr hyn a brynir. Pa bryd y daw y rheolau hyn am gigfwyd mewn grym ?— Mae y rheolau oil eisoes mewn grym mewn llawer rhan o'r wlad. Maent mewn grym yn I orfodol ymbobman ar, ac ar ol Ebrill 7fed. Ar, ac ar 01 Ebriil 7fed, ni eitir i prynu Cig Moch ond yn unig yn y I' shop y byddoch wadi cbfrestru ynddi fel cwsmer A gospir am droseddu y rheolau hyn ? Gwneir. Cospir yn llym y prynwr yn ogystal a'r gwerthwr os troseddir y rheolau. Er engraifft, mewn rhanbarfch lie yr oedd y rheolau eisoes mewn grym cospwyd yr wytbnos ddiweddaf; dir- wywyd gwraig i ddwy bunt am brynu ffowi heb goupon cyfatebol, a diwywyd y shopwr i ddwy bunt ar bymtheg am wertbu'r ffowl heb gael coupon. Yn yr wtbnos yn diweddu Mawrth 23, erlyn- wyd mewn 967 o achosion am drosedd au yn erbyn Cyfraith y Bwyd cospwyd 861 o'r rhai hyn. O'r 861 a gospwyd yr oadd 77 yng Nghymru tra yn 01 y cyfartaledd y boblogaeth ni ddylai fod ond 48. Hynny yw yn ol ei phoblog- aeth yr cedd troseddau Cymru yn erbyn Cyfraith y Bwyd yn amiach ddwywaith nag oeddent yn Lloegr. Peidier a chanu lien Wlad y ?, chanu Hen Wlad y Menyg Gwynion" tr& yr erys y gwerth hwn ar Gymru

I - - ; LLOFFION DIRWSTOL.

BYD CREFYDDOL.

Advertising