Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ICENHADAETH LANCASHIRE. I

: TREGARTH. I

I-. ICYLCHDAITH MERTHYE. I

CYLCHDAITH WYDDGRUG.I

I AMLWCH.

News
Cite
Share

I AMLWCH. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y Gylchdaith uchod yn Amlwch, prydnawn Mercher, Fbrill 3ydd,o dan lywyddiaeth y Parch D. Rob- erts, yr Arolygwr. Daeth cyn- rychiolaeth dda iawn ynghyd Da oedd gennym weled dwy o'r chwiorydd yn bresennol, sef Mrs Brindle, London House, a Miss Williams, Regent House. Wedi darllen a chadarnhau eof- nodion y cyfarfod blaenorol, der- byniwyd y cyfraniadau a rhif yr aeloda u. Pasiwyd pleidlais o gydymdeim- lad a Mrs Williams, Lodge, Cem- aes, yn y brofedigaeth chwerw o j golli ei hannwyl fam. Hefyd dat- ganodd y cyfarfod eu cydymdeim lad a'r rhai canlynol yn eu gwael- edd, sef Mrs Thomas, 26, Wesley Street, Miss Grace Jones, Borth, Amlwch; Mrs Hughes, Nantorman, Cemaes; a Mrs Owen, Ty'nymaen, Llanfair, gan ddymuno iddynt oil adferiad buan. Gofynwyd i'r ddau Oruchwyliwr i fyned i'r Cyfarfod Taleithiol Mai yn Towyn, Meirionydd. Darllenwyd cofnodion a chyfrif- on Trusts y Gylchdaith, a chafwyd fod y sefyllfa yn foddhaol iawn. Yn wyneb argymelliad Pwyllgor y Sefydliadau, pasi wyd fody cyf-- arfod yn gohirio y gwahoddiad i'r Parch W. J. Jones, a gofynwyd yn unfrydol i'r Parch D. Roberts aros yn y Gylchdaith am flwyddyn arall, a chydsyniodd yntau. Hefyd rhoddwyd gwahoddiad unfrydol i Mr Henry Williams, y Lay Agent, i aros yn y Gylchdaith am Owydd yn arall, chydsyniodd. Rhoddwyd sylw ir Ys-olion. Sabothol, Cyfarfodydd Dirwestol, a Gobeithluoedd y Gylchdaith. Pasi wyd i gynnal y Cvfarfodydd Cenhadol eleni tua diwedd mis' Gorffennaf. Y cyfarfod chwarterol nesaf i'w gynnal vn Amlwch. YSG. -k

[No title]