Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ICENHADAETH LANCASHIRE. I

: TREGARTH. I

I-. ICYLCHDAITH MERTHYE. I

CYLCHDAITH WYDDGRUG.I

News
Cite
Share

CYLCHDAITH WYDDGRUG. Cynhaliwyd eyfarfod chwarterol y Gylchdaith uchod yn Pendref, Wydd grug, dydd Mercher, Mawrth 27, o dan lywyddiaeth y ParcWrn. Morris Jones, B.A. Yr oedd hefyd yn bresennol y Parchn R. V. Owen, Ooedllai, a R. T. Roberts, Llanarmon, Mri Henry R- Williams, a Wm. Thomas, Goruchwyl- wyr, yngbyda cynrychiolaeth o'r eg- lwysi.- Darllenwyd eofnodion y c;; farfod di- weddaf, a chadarnhawyd hwynt; Derbyniwyd cyfrifon a chyfraniadau yr eglwysi. Darllenwyd cyfriflenyr Y sgol Sul gan Mr Thos. Hopwood. Hefyd eyfriflen Dirwest gan y Parch R T Roberts. Yr un modd cyfriflen Ymddiriedolwyr y Gylchdaith gan yr Arolygwr dros yr Ysgrifennydd, Mr Ch. Pownall. Cafwyd trafodaeth ynglyn a Ty Coed- Ilai, a pasiwyd fod y eyfarfod chwarter- ol yn cael ei obirio hyd, Ebrill 24,1918, i gyfarfod yn Pendref am bedwar o'r gloeh, Cyflwynodd yr Arolygwr gais Cad eirydd y Dalaith am ryddhad y Parch R. T. Roberts i fyned i Leeds am dri mis, apoosiwydi einbod yn barodi weithrodu fel y cylchdeitihiau eraill. batganodd y Goruchwylwyr ei par- odrwy.dd i fyned i'r Cyfarfod Taleithiol ac etholwyd Mr John Hugh Jones, Bethesda, yn gynrychiolwr ychwanegol, ao os bydd un o'r brodyr yn methu myned fod Mr Garsfcon, Goadliai, i fyned yn eu lie. Cyflwynodd yr Arolygwr i'r cyfarfod I yr yn apalio afe gasgliad tuag. t Gartren'r Plant ■Amddifaid, a pender 0 a L? e L i r ian ■fynwyd foi pob eglwys i fjvmeryd y I wilter i'w hystyriaeth eit hunaia. Pa'si,vyd cyd.yrndeirnlad a'r rlial C¡1D lynol :—y Parch R., Vaughan Owen yn colli ei annwyl frawd teulu y diweddar frawd Mr Ellis Jones, Heolnewydd, Wyddgmg Mr, Edward John Roberts, Gwercymynydd, yn colli, ei annwyl briod; teulu Mrs Mary Pryuderch, Coedllai; hefyd a Mr Wm. Davies, Coedllai a Mr John Jones, Hafod, Abi Farm, Llanfynydd. Pasiwyd fod ysgrifennydd y Gymanfa Gerddorol i alw y Pwyllgor Cerddorol yn mis Mai i'r amean o baratoi am raglen erbyn y ifwyddyn nesafi Cafwyd trafodaeth ynglya ao arhos- iad y Gweinidogion ar y Gylchdaith am fivpyddyn arall; ein bod fel eyfarfod yn barod i syrthio i DJewn a'r trefniadau cyfundebol. Darparwyd ar ein cyfor gan gyfaill- ion Pendref, a gwasanaethwyd wrth y byrddau gan Mrs Charles Pownall, a Mrs Henry R. Williams. Diolchwyd yn wresog iddynt am eu caredigrwydd a'u ffyddiondeb bob amser gyda'r rhan hwn o waith y cyfarfod chwarterol. I YSG.

I AMLWCH.

[No title]