Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

ICENHADAETH LANCASHIRE. I

: TREGARTH. I

I-. ICYLCHDAITH MERTHYE. I

News
Cite
Share

I-. CYLCHDAITH MERTHYE. I ,1" uNbreharris y oynhaliwydcyfrfod I chwarterpl y Gylchdaith uchod, nos i iBfeher, Mawrth27, tan lywyddiaeth y PiUûh EVotn Isaac, -Arolygwr. Yr oedd yn bresennol y: ddau Oruchwyliwr, I a chynrychiolaeth o'r gwahanoi eglwysi. Darllenwyd eofnodion y eyfarfoi blaenorol, a chadarnhawyd hwy. Rhif yr'aelodau'yn dangers' eyanydd 0.1 7 ar y .chwarter blaeaoro^. Y cyfraM" iadau cU ya IIawn a boddhaol. CroesbawcdJ y Cadeirydd Mr Ed. Edwards, un o swyddogÍonlleWydd Bedlinog, i'r cyfarfod chwarterol am y wa th gyntaf; dyinuniad pawb oedd i'r brawd hwn gael oes Iwyddiannus a c e nyddiol i wasanaethu y Meistr yn ei gylch newydd. Darllenodd Mr D. R. Jones, Ysg., gyfrifon Ymddihedoiwyr y Gylchdaith. Etholwyd Mri Morgan Evans, Tre- harris, a Richard Owen, Merthyr Vale, i fyned i'r Gyfarfod Taleithiol yn lie y ddau OrucbwyliWr os methent hwy a myned. Pasiwyd gofyn i Mr Isaac Davies, Bedlinog, i gynrychioli ar ran y Gylch- daith. Argymhellodd Mr Isaac ar i'r gwa- hanol eglwysi ddewis dau i dde-rbyn a chasglu at Drysorfa'r Capeli. Pasiwyd fod llyfrau'r plant am gasglu at y Genbadaeth i gael talu am danylt o Drysorfa'r Gylchdaith. Pasiwyd yn unfrydal ofyn i Mr Isaac arcs yn y Gylchdaith am flwyddyn arall, ag addawodd yntau. Pasiwyd awgrymu i Bwyllgor y Gymanfa Ganu y priodoldeb o ohirio y Gymanfa am eleni. Caed pleidlais frwd ag unfrydol i longyfarch Mr Isaac ar yr ymddiried- aeth a'r anrhydedd rhoddwyd arno gan y Dalaith trwy ei ddyrchafu i'r gadair. Cvdnabyddwyd y cyfryw gan Mr Isaac mewn geiriau doeth a phwrpasol iawn. Penderfynwyd cyflwyno i sylw cyfar- fodydd swyddogion yr,, eglwysi ym Merthyr Vale a Bedlinog y priodoldeb iddynt wL.eud rhyw ymdrech arbetinig, yn ystod y flwyddyn i gynorthwyo yi egl wys feehan ytndrechgar yn Treharris i gyfarfod a baich y ddyled yno. Pasiwyd p!eidlais gywir a dwys iawn o gydymdeimlad a theuluoedd galarus y brodyr annwyl canlynol a symudwyd oddiwrth ou gwaith at eu gwobr yn ystod y chwarter, sef teuluoedd y Parch T. J. Pritchard, Cacrdydd; Thomas Humphreys, Bedlinog; a Richard Lloyd, Cefncoedycymer. Cododd pawb ar eu traed i ddangos eu qydymdeim lad. I YSG. I

CYLCHDAITH WYDDGRUG.I

I AMLWCH.

[No title]