Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ICENHADAETH LANCASHIRE. I

: TREGARTH. I

News
Cite
Share

TREGARTH. I Cyiahaliwyd cyfai-lod chwarterol y Gylchdaith yp Shilob, Mawrth 24ain. Yn bresennol, Parchn R. J. Parry (Ar ,olygwr), W. E. Jones a T. Jones Hughes Mri Robert Jones a Henry Thomas (Goruphwylwyr), yngbyd a chynrychiolaeth dda o'r eglwysi. .Darllenwyd cofnodion y eyfarfod fctaenorol, a chadarnhawyd bwy. Pasiwyd y penderfyniad canlynol:- 'Tody cyfarfod hwn yn eymeradwyo yr ohebiaeth fu rhwng Goruchwylwyr y Gylchdaith a Chadeirydd y Dalaith ynglyn a'r Parch A. W. Davies ac olyn- ydd iddo. I Darllenwyd eyfrifon yr eglwysi a'r cyfrii ariannol, a efeymeradwywyd hwy. 'Roedd tri o aelodau wedi marw yn ystod y chwrter-Mrs Parry o Sbilob, Miss E. Williams a Mr W. Edwards o Siloam. Dywedwyd pethau rhagorol am danjnt, yr oeddynt yn gymeriadau tawel, ac wedi bod yn ffyddlon gyda gwaith yr Arglwydd. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mr John Jones, Caernarfon, yn ei wael- edd. Da wis arholwyr i arholi'r plant yn yr Arholiad Cylchdeithiol :-Safonau, Miss C. E. Roberts, Gorff wysfa, a Miss Lizzie Hughes, Rhiwlas. Dosbarthiadau Ys- grifenedig, Parchn T. Jones Hughes, a W. R. Jones. Daillenwyd llythyr oddiwrth Gadeir- ydd y Gynbadledd yn gofyn am War Emergency Collection, a phasiwyd i gyfranu gini o drysorfa'r gylchdaith. Casgliad Dirwestol i gael sylw cyfar- fodydd swyddogion yr eglwysi cyn gynted ag y bydd modd. Darllenwyd llythyr yn gofyn am gyfrif manwl o'r holi fechgyn sydd yn y fyddin, a'r rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau perthynol i eglwysi y gylchdaith. Pasiwyd fod Mr Tom Williams i weithredu fel ysgrifennydd mewn perth- ynas a Chartrefi Plant Amddifaid. Galwyd sylw at lyfr, gwaith Mr W. W. O. Wiiliams, Shiloh, a gofynodd yr Arolygwr a wnai y cyfarfodydd athrawon ymhob eglwys sylw o honno, modd y gallo gael ei ddosbarthu yn drwyadl. Darllenwyd llythyr oddiwrth y Pariah T. G. Roberts, Towyn, yn gofyn i'r cyfarfod beidro ethol cynrychiolwyr ychwanegol i'r Cyfarfod Taleithiol cleni oherwydd yr amgylchiadau. Cydym ffurfiwyd a'r cais. Darllenwyd llythyr oddiwrth Gadeir= ydd y Gynhadledd ynglyn a symudiadau y gweinidogioii, ac awgrymai peidio symud os na bydd gwaeledd neu am gylchladau cyffelyb yn galw am hynny Darllenwyd cyfriflen y Capeli gan Mr P. G. Pritchard, a chymeradwywyd hi; a diolchwyd i Mr Pritchard am ei waitb trefnus Darllenwyd cyfrifon yr Y sgol Sol gan y Parch T. Jones Hughes, a derbyniwyd y daflen. Darllenwyd llythyr mewn pe thynas a Gwaharddiad y Ddiod dros gyfnod y rhyfel a'r diarfogiad, a chymeradwywyd hi. Hefyd, pasiwyd cymeradwyaeth ar waith y Bwrdd Llywodraethcl Canolog yn cyfyngu ar effeithiau y ddiod trwy'r wiad. Hefyd pasiwyd penderfyniad y m hiaid fod S wydd fa lecbyd ya cael ei sefydiu yn perthyn i'r Llywodraeth. Pasiwyd fod Cymanfa Gylchdeithiol i'w. chynnal eleni, ac fod yr Ysgrifen nydd a'r Trysorydd oedd y fiwyddyn ddiweddaf i weithredu eto. ,Y oyfarfbd ehwartar: nesaf i'tv gynnal yn Rhiwlas- J. M., Ysg. I

I-. ICYLCHDAITH MERTHYE. I

CYLCHDAITH WYDDGRUG.I

I AMLWCH.

[No title]