Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

.LLANGOED.-I

News
Cite
Share

LLANGOED. I Feallai mae dyddorol i lawer wyr am y lie hwn, fydd gwybod fod y cyfeillion ar fin'talu yr instalment olaf o'r Loan, ac mae trwy lafur yr ysgol ynystod y 10 rolynfdcldiwedàaf yn unig y gwnaed hyn. Yr ydym yn talu y Last In Raiment" yn ystod y mis hwn. Mae y eapel hardd adeiladwyd yn 1906 yn awr yn ddiddyled, ac mae y cyfeillion yn haeddu canmoliaefch mawr. Mae y capel yn addurn i'r pepfcref. Yn ddiweddar teimlodd rhai o'r chwiorydd awydd rhoi cynorthwy i gyflenwiTrysofrfa y Weinidogaeth oedd wedi mynd yn isel iawn, a pbenderfyn- wyd cynnal "Jumble Sale." Y mis cliweddaf, buopt wrthi yn gweitbio yn ddistaw, gyd.'r bwriad ogodi rhyw 210, trodd y Sale allan yn fwy o lwyddiant nac a ddychmygwyd ganddynt, a gwnaed elwclir o L25. Diolch lawer am chwiorydd sydd yn teimlo y fath ddydd- ordeb yn y gwaith da. Mae amgylch- iadau yr eglwys trwy ei llafur yn ddym Unol gagyffredin. Nos Wener y Groglith cynhaliwyd cyfarfod blynyddol i derfynnu tymor y Gobeithlu. Cafwyd cyfarfod da ang- hyffredin. 'Roedd y plant oil ar eu goreu yn csnu ac adrodd, &c ac mae'r clod yn ddyledus i Mr Hugh Owen, Mona Terrace, am ei ymdrech diflino gyda'r plant flwyddyn ar ol blwyddyn. Mr Owen Davies, Bodlondeb, oedd yn ei gtnorthwyo eleni. Diolchwyd yn wresog iddynt ar y terfyn. AELOD.

TAMEIDIATJ GWLEIDYDDOL A I…

[No title]

CONGL YR AWEN.I

[No title]

Advertising