Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

ABERGELE.

SHILOH.

I...I.TANYFRON.;i

'"YSTUMIUENi :

I LLANBEDR PONT STEPHAN.

I .■YR WYDDG&IFGVI

I *DOLGELLAU.

[No title]

News
Cite
Share

Yn Ilys trwyddedol Porthaethwy beth amser yn ol, gwooed cais gan Mr Thornton Jones, ar ran Corffor- aeth Bangor, am adnewyddiad trwydded y Gazelle Inn, Llandeg- fan. Ymddangosai Mr William George i wrthwynebu dv rah Gyng- or Eglwysi Rhyddion Bangor a'r blaid ddtrwestol Wedi gwran- dawiad maith methodd yr ynadon a chytuno, a chanlyniad hynny ydoedd y cahiateid y drvvydded. Peth od fod Coifiavaeth pangor yn gofyn am y drwydded. Sonnir lawer,-am genedlaetholi y fasnach, a chodi y "buddiant personoi" allan ohoni er mwyn medru clileu trwyddedau yn gyflyinach, Nid oes "buddiant personoi yn nhrwy- j ddecl y Gazelle Inn, eto mae CorH- j oraeth Bangor am gadw y drwydd 1 ed am y cred y daw elw oddiwrthi i arbed trethi. Peth marwol ber- yglus fydd troi cyHid diota i goffr- au cyhoeddus. j Yn llys ynadon Rhyl, y dydd o'r blaen, dywedodd y clerc ei fod wedi derbyn hysbysrwydd am y tro cyntaf yn ei fywyd y gallesiderlyn rhieni am beidio gwneud gais at y gwarcheidwaid am esgidiau i'w plant, os oedd y cyfryw blant yn dioddef oherwydd diffvg esgidiau. Dyv^edir fod y Beibl Coch, a berthynai i fam leuaa Gwynedd, wedi ei gyflwyno i'r Llyfrgell Genedlaethol Gymreig.

Advertising