Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

ABERGELE.

SHILOH.

I...I.TANYFRON.;i

'"YSTUMIUENi :

I LLANBEDR PONT STEPHAN.

I .■YR WYDDG&IFGVI

News
Cite
Share

I ■YR WYDDG&IFGV Cafodd eglwys Pendre golled fawr yn ddiweddar ym marwolaeth Mr Ellis Jones, New Street, yn 661in oed. Er iddo fod yn glaf am wythnosau parodd y nowydd am e; farwolacth nos EawrEh. .Mawrth y 16e, syndod i bawb o'i gydhabod. Yn ystod y flwyddyn ddiw- eddaf daeth Cataract ar ei: lygaid. YmddanghoSui yn llawen a, strioldrwy'r cyfan- Yn ddivreddaracli sylweldol wyd nad osdd ei galon yn. gwneud ei gwaith fel y dylai. Ni bu yn gorwedd end ycbydig o ddyddiau, ac ni feddyl- iodd neb o'i gyfeillien fod y diwedd mor agos. Brodor o'r Erryrus, Llanarmon yn Idl, ydoedd, a bu yn byw yng Nghaer am beth amser cyn ymsefydlu yn yr- Wyddgrug tua deugain mlynedd yn ol. Yn ystod y deugain mlynedd hyn ni chredwn i neb fod yn ffyddlonach i'r achos- Bu'n flaenor, ae yn athraw, ac mewn swyddi eraill ar hyd y daith. 1, Anaml y gwelwyd eile. yn wag yn yr Ysgol Sabothol ac, yn y cyfarfod gweddi a'r stiat; a pherchid ef yn fawr yn yr holl gysylltiadau hyn. Yr oedd drwy ras yn fab tangnefedd. Bodlon- oddi ddioddef llasver er mwyn heddweh a thangnefedd. Meddai ewyllys a meddwl a thymer gref, ond yr oedd yr oil wedi en tymeru a. gras- Gellid ym- duined unrhyw befch iddo gyda sicrwydd na chlywidgair am dano byth mwy. Ymdrechodd ymdrech deg, gorffonnodd yr yrfa, cadwodd y ffydd. Ac o hyn allan y rboddwyd coron cyfiawnder i'w chadw iddo. Y mae ein cydymdeim- lad yn fawr a'i ferched a'i feibion. Y mae dau o'r meibion yn Canada ac heb glywed eto am farwolaeth eu hannwyl dad. Daeth y trydydd, Capt. W. E. Jones, C.A.M.C., adref o Canada ychyd- ig o fisoedd yn ol a gwasanaetba fel meddyg yn y fyddin. Ar ol mynd i Canada, drwy ddygnwch a dyfalbar- had graddiodd yn B.A., M.B., yn Tor onto. Y mae ei ferch hynaf, Sister Mary Jones, yn Assistant Matron yn y Royal Infirmary, Liverpool. Y ferch arall ydyw Mrs Owen, Trefechan, Caerwys. Dydd Sadwrn, Mawrth y 23ain, daeth tyrfa barchus o'i gyd-aelodau ym Mbendre, a'i gyd drefwyr ynghyd i hebrwng ei weddillion i gllddfa gyhoedd. us yr Wyddgrug. Gwasanaethwyd gan y Parchn W. Morris Jones, ac R. T Roberts, Llanarmon. Heddwch i'w lwch.

I *DOLGELLAU.

[No title]

Advertising