Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

ABERGELE.

SHILOH.

News
Cite
Share

SHILOH. Drwg gennym am farwolaefch cyfaill ieuanc ar ol cystudd maith, sef Mr Dd. Jones mab, Mr a Mrs Wm. Jones, Glyn- awel. Bu yn nychu am tua thair blyn- edd, ac yn ystod y misoedd diweddaf yn gwanhau bob dydd. Bu farw dydd lau diweddaf, a ebladdwyd y LIun canlynol. Daeth tyrfa fawr ynghyd i dalu'r cymwynas olaf i un oedd yn annwyl iawn i bawb a'i hadwaenai. Buychydig flynyddau yn cl am daithi New Zealand er mwyn iechyd. Cafodd ychydig leshad trwy hynny, ond y tair blynedd diweddaf bu gartref, a mawr fu gofal ei dad a'i fam obonno. Meddai a'r sirioldeb a wnai bawb yn hoff o'i gwmni. Yr oedd yn dyner galon, ac yn meddu ar 'egwyddor dda iawn. Tua'r diwedd dioddefodd. lawer iawnmewngwendid mawr. Cymerwyd rhan ddydd ei gladd- e jigaeth gan nifer o weinidogion- Wrth y ty gwasanaethwyd gan y Parchn H. R. Owen a Robert Lewis, yn y capel arweiniwyd y gwasanaeth gan weinidog Caersws, a chymerwyd rhan gan y Parchn W. T. Ellis, A- C. Pearce, Dd. Davies (M.C.), ac ar lan y bedd gan y Parchn W. T. EUisa J. Hopkin Morgan. Mae ein cydymdeimlad yn ddwfn iawn ar teulu annwyl yn" Gfynawel yn eu profedigaeth chwerw. Maent',aedi bod mewn llawer i storm drallolus. Yr oedd un mab adre' yn yr angladd o Ysbyty Southport, wedi colli ei goes yn TFfraine. Da gennym weld Joseph er hynny yn edrych mor dda. Nawdd y Goruchaf fvddo dros y-teulu yn eu galar dwys, ac a'u nertho ynjy dydd blin- GOH.

I...I.TANYFRON.;i

'"YSTUMIUENi :

I LLANBEDR PONT STEPHAN.

I .■YR WYDDG&IFGVI

I *DOLGELLAU.

[No title]

Advertising