Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

 1J.¡; ABiRYRON. I I

RHOSDDU, GWRECSAM. J

TANYFRON. I

SOAR, RHYL. ,I

News
Cite
Share

SOAR, RHYL. I Dydd Gwener y Groglitb, bu y Gobeithlu yn goryndeithio heolydd y dref, gyda Gobeithluoedd Cymreig eraill y dre!, yn cael eu blaenori gan y Sein- dorf. Wedi bynny cafwyd te yn Neuadd Byddin y Bechgyn Yn yr hwyr, yn yr un lie, cafwyd cyfarfod amrywiaethol, o dan lywyddiaeth fedrus Mr Thos. Roberts, Tudno House, plant y Gobeith- lu yn bennaf oedd yn cymetyd rhan yn y cyfarfod hwyrol, ond cynorthwy- wyd hwy yn ewyllysgar gan Mr Pryce Hughes Jones gyda'r Crwtb, Miss Prudence Hughes gyda'r berdoneg, a Mrs L. A. Roberts gydag adroddiad. t Sul y Pasg, bu un o'n hen aelodau sef Supt. Edward Roberts, Cynwyd, yn pregethu i ni. Yr oedd yn dda gennyrn gael y cyfleustra i'w glywed. Bu yn athraw llwyddiannus yma o'r blaen, a chynorthwyodd lawer gyda'r canu, a da gennym ei fod wedi eangu cylch ei was- anaetb. Ein dymuniad yw ar iddo Iwyddo ennill llawer at draed y Ceid- wad. G. IEI. I

0 WERSYLL CROESOSWALLT.I

I , , LLANG'iNNOG..

f .RHYL.

[No title]

Advertising