Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

 1J.¡; ABiRYRON. I I

RHOSDDU, GWRECSAM. J

TANYFRON. I

News
Cite
Share

TANYFRON. I Nos Lun; Mawrth lleg, cynhaliwyd I Cyngherdd y Band of Hope. Edrychir I gyda disgwyliadau uchel at y cyngherdd hwn bob blwyddyn, ac felly eleni, yr oedd yr ystafell yn orlawn cyn adeg cychwyn. Gofelid am y Gobeitblu y tro hwn gan y ddwychwaer Miss Louisa Rogers a Miss Alice Williams. Hwynt hwy fuont wrthi yn ddygn iawn hefyd, yr oedd ol llafur mawr i'w weld noson y cyngherdd. Cawsom Pianoforte Solo gan Gwennie Jones adroddiad a chan, I'r Gad Ddirwestol," gan John Edw. Wilfiams a'r Cor, dan arweiniad Miss L. Rogers; adroddiad, What Baby Thought," Eunice Eoberts solo, Lullaby," Pattie Peters Action Song, The Toy Monkey," gan nifer o fechgyn a genethod bach, dan arweiniad Miss Alice Williams; adroddiad a chan, "Temprance Boys and Girls are we,' gan Olwen Jones, Gwilym Evans ar Cor, dan arweiniad Miss Louisa Rogers adrodd "Modryb Jane," gan Blodwen Evans; Pianoforte Solo gan Morfydd Lewis deuawd a chydgab, "Cwydl dy Galon." Nellie Colley a Gwennie Jones, a'r Cor, dan arweiniad Miss Rogers; Rhymes," gan nifer o fechgyn a genethod dan ofal Miss A. Williams adroddiad Yrhen B wsi," gan Gwennie Evans Action Song, The Paper Para- sol," cwmni o fechgyn a genethod, o dan ofal Miss Rogers; Hwiangerddi," gan' nifer o fechgyn agonethod bach, gyda Miss A. Williams; Action Song, ''Milkmaids a Haymakers," cwmni o fechgyn a genethod o dan arweiniad Miss Rogers; adroddiad Y Ceffyl Prop, gan Tommy Williams; can, Dare to do Right," gan y Cor, Miss L, Rogers yn eu barwain Pianoforte Solo gan Nellie Colley; Action Song, A Soldier's Life," gan gwmni o fechgyn, p dan ofal L. Rogers adroddiad a chan, Nos Dawch," gan gwmni o fechgyn a genethod bach, yn cael eu harwain gan Alice Williams; a therfynwyd cyng- herdd y plant trwy i Alice Williams ganu Hen Wlad fy Nhadau." Cadeir- iwyd yn ysbod y cyfarfod, yn hynod o fedrus, gan y Parch R. G. Haws. Cyflwynwyd cfiolch cynnes i'r ddwy ohwaer am ddarbod Treat mor a.rdder- cheg, as hefyd i'r brawd J. H. Roberts a gyfeilio. Mae y brawd hwn bob amser yn barod at ein gwasanaeth. Efe yw ein horganydd, ao y mae ef yn ,Iaynod_o ff yd-clio.a gyda*r rhanyma o was- anaeth y cysegr. GOH.

SOAR, RHYL. ,I

0 WERSYLL CROESOSWALLT.I

I , , LLANG'iNNOG..

f .RHYL.

[No title]

Advertising