Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

HODIADAU WITHNOSOL.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

f Anghen Qoleunh Rhaid wrt4 lawer mwy o oleuni- I nag a feiliiwn i fedru barnu yn briodol natur a theilyngdod yr ym. drech hon. Yn dra hynod, agor- wyd y drafodaeth, meddir, gan y Prifweinidog Ffrengig—M. Clem. enceau. Nid yw Clemenceau hyd yma wedi bod yn enwog am ei dueddion heddychol, eto hysbysir mai efe a agorodd y drws y tro yma. Ymholodd Clemenceau a mi," ebai Count Czernin, ar ba sei iau y byddwn yn barod i gych- wyn ymdriniaeth." Atebais, gyda chydsyniad Germani, fy mod yn barod i gyd drafod, a chyn belled ag y gwelwn, yr unig anhawster ynglyn a Ffrainc oedd tymer Ffrainc ynglyn ag Alsace Lorraine. Atebiad M. Clemenceau oedd nad ellid ymdrin o gwbl ar y seiliau hynny. Ni ellir, oddiwrth y geir- iau hyn, ddeall yn benodol beth oedd geiriau Czernin ynglyn a'r ddwy dywysogaeth: os na ddyw- edodd fwy nag a gyfleir yn y geiriau uchod-sef fod Alsace Lor. raine vn ddyrysbwnc yngiyn a heddwch gyda Ffrainc, prin y gellir cyfiawnhau M. Clemenceau am gau mor "ddisyfyd y drws y mynnodd efe ei hun ei agoryd. Yn hytrach, credwn y dylai datganiad mor gymedrol fod yn rheswm dros barhau y drafodaeth. Tra yn cyd nabod fod y mater yn un dyrus, ni ddywed Czernin ei fod y fath nad ellid cael trosto. Wrth gwrs, fel y dywedwyd, mae'n anodd llunio barn gywir heD ychwaneg o oleuni.

LLANGOLLEN.