Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

-Y BLEIDLAIS MEWYDD.

BYD CREFYDDOL. t

News
Cite
Share

BYD CREFYDDOL. t Mae dwy fil ar bymtheg o bunnoedd yo llaw Trysorydd Cronfa Eglwysi Bychain y Bedyddwyr. Arfaethir chwyddo'r derbyniadau i ugain mil yn ystod y misoedd nesaf, a chredir y ceir atynt y pum' mil a addawyd gan frodyr o Loegr. Bwriedir, wedyn, gynorthwyo nifer o'r eglwysi gwannaf, ar unwaith, o log y Gronfa. DywedEynon fod tua 250 o eglwys- Annibynol yng Nghymru heb weinidogi ion oherwydd nas gall y pregethwr fyw ar y eyflog llwgu a gynhygir. Cymer Arglwydd Leverhulme y mater hwn mewn Haw yn Lloegr. Mewn cyfarfod o Gymanfa Bedydd wyr Sir Caernarfon, ym Mhwllbeli. ddydd Iau, bu trafodaeth ar adroddiad Awdurdod Addysg Arfon parthed moes plant a dywedodd y Parch T. Shankland ei fod yn bwysig i arier pob dylanwad i anog plan ,t i feddu delfryd uchel. Oredai y dylid agor ysgoldai y capeli i blant i dreulio nos weithiau.-Dywedodi, y Prif athro Silas Morris nad oedd yn bryderus parthed safle bresennol plant. Ofnai y byddai i rai o'r cynlluniau a gynhygid fagu cenedlaeth o Phariseaid bychain, yn lie seintiau cryf ac iach. Rhoi'r sylw neiUtuol i'r Ysgol Sul gan Gyngor Eglwysi Rhyddion Gaerfyrddin. Mewn cynbadledd o weithwyr yr Ysgol Sul, siaradodd Mr Rees Davies, Y H., ar ddyledswydd aelodau eglwysig mewr: perthynas a'r mater. Hysbyswyd ganddo fod dwy fil o aelodau y capolau Ymneilltuol y dref heb deimlo awydd i fyned i'r Ysgol Sal, ac o'r 115 o ddiac- oniaid o'r gwahanol eglwysi ond 74 sydd yn deiliaid yr Ysgol Sul.

Advertising