Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn Awr yn Barod. "Y TRI BESU." LLYFR I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed. Profiad yr Awdur gyda'r ArgiufHad Cyntaf: Pan yr anturiais gyntaf I ma's, i faes y byd, Nid ymd,,Iangesai"n -ffafriol Oddiallan ar y pryd: Ond llais o'm mewn a ddwedai Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn Fel gallo pawb ei gael;" Gwrandewais ar ei archied Fr bob! hysbysiad roes Am Lyfr yndangos ffeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daeth im' archebion Or Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre; Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r milwr claf, A thros y mor i'r cad faes,— Syn yw'r archebion gaf! I'w cael gan yr Awdur— W. RICHARDS (PREGETHWR), DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwv y Llyfr- werthwyr. Yr Emynydd Aehlysurol, SEF Pump o Emynau Newyddion, cyf- addas lawn i'w defnyddio yn y sefyllfa ddifrifbi y mae ein gwlad a'r byd ynddi yn y cyfnod hwn. Cynwysant driarddeg o benillion a 76 o linellau. Wele un emyn yn engraifft- 0 boed i genhedloedd y ddaear Adaabod ffrwyth pechod yn awr, Wrth weled ei draha arswydus A'i ddifrod ar fy wyd' mor fawr Ysbeiliodd ein bechgyn yn lluoedd Ein haelwyd fy'n wag hebddynt hwy, 1 ba le'r edrychwn am gysur! 0 ba le cawn falm at eio clwy' I Nid oes and un man drwy y cydfyd Y tal i ni 'mofyn am h?d<i, I leddfu archollion mor ddyfnion A'r rhai a achosodd y cledd Mae'r un man a'r balm gyda'r Iesu, Ei ras sydd ddigonol o hyd I gadw yn mhoethder pob brwydr Yr enaid crediniol yn glyd. Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur: W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, lie LLYFRAU GWERTHFAWR AR WERTH Am Brisiau Gostyngol. s. c. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3- 2..Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym- raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 1 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith Williams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch O. Madoc Rob- erts 0 6 Anfoner at— Rev. OWEN HUGHES, 101, Brace Street, New Wortley, Leeds, Yorks.  C ?ARGP,AFKU I ? ARGRAFFU! II i| Argreffir   Adroddiadau Eglwysig, Liyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, u Cyngherddau, At; GAN J ARGRAFPYDD ] y i "GWYLIEDYDD NEWIEDD, Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau ar Llythyrenau diwedd araf-a i oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd. I onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates A LEWIS DA VIES, B?E?vwa? "Gwyliedydd Hewydd" Office, 1 Blaenau Ffestiniog, I Popular Centra) Loitdon Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C. 1. Near the BRITISH MUSEUM M ? ? S S?  KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person.. Full Tariff and Testimonial- on application. TELEGRAl- HIC ADDRESSESyji Ktngsiey Hotel: Bookcraft, Westcent, London, Thackeray Hotel "Thackeray, Westcent,London." Tel., K. Museum 1232. T. LIuseura 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg I o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bugeiliaid a'r Doethien. Can- tawd gysegredig newvdd i S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N,2j6; .0 tyrd yn ol. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, Ic.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog lan Anthem Gynulleidfaol. S.F., Ic. Dwy Action Song i Blant (1) "Doli" (2) Can y Cwch.' S.F., Ie. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., lc. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynor Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac Arholydd. Qrganydd 44 Rehoboth," Coedpoeih. Mr. TOM CARRINGTON (PSNCSttDO GWYKIPL-YK). (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Llundain). COEDPOETH, f WREXHAM. f Cyhoeddwr Seren Bethiehe m" (Oynogfab I, 11 Concwest Calfari," S.F. 1c.; H.N. 3c. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig. AT BESWCH—Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI-Cymerwoh "Davies's Cough Mixture." r Rhyddha y Phlegm, Ilacia'r Frest, clirio y llais. I Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau 1/lf 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd II SARZINE II BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, Iill, a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADO TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch: Bliiiid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd o hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisiospet&i'w llad.d yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un. Prvnais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhodda's y' rhai j hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy." EHIWMATIU. ANH W ¥ L D E R A U YR ELVVLCD. TRINIAETH RAD. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uriu acid crystals yn y liyw-tthau a'r qmrnaiau, efiaith gormod O UT ic acid yn y cyfansoud- iad y methodd yr ëlwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur gyda hyn y cytuna pob meddyg gsatidedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog ac sydd yn fynych syrthio mor fyrr o'r honiadau rhyfeddol a wneir, fel y mae ffydd ynddynt wedi mynd ar goll. I brofi fed Tabledi Estora yn llawn deil. yngu y desgrifiad ohonynt—meddygin- iaeth onest am bris gonest-anfonir un blychiad llawn o 40 Tablet i Ddarllenwyr y Gwyliedydd Newydd fel sampl rhad ar dderbyniad y rhybudd hwn a 3c. mewn llythyrnodau i dalu'r cludiad, pacio, &c. Ar werth gan Fferyllwyr, am 1/3 y blwch o 40 Tablet, neu 6 blwch am 6/9. Am jjtmplflwch Ilawn, cyfeirier-Estora Ltd., 132, Charing Cross Road. London, W.C. 2. University College of Wales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the University of Wales). OPENED 1872. J m kt;¡ ■. • President:—Sir JOHN WILLIAMS, Bart., M.D., D.Sc G.C.V.O. Principal: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), U.D. (Vict)., THE Session begins in September. -L Lectures commence early in October. Entrance Scholarships and Exhibitions, open to both male and female candidates above the age of 16, are offered for Com- petition at the commencement of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. Sessional Composition Fee-in Arts £ 12, in Science £16. Sessional Registration Fee, £1. Men Students reside in Registered Lodgings in the town, or at the Men's Hostel—Warden: Mr H. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden: Miss C. P. Tremain, B.A. For full particulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department. the Departments for the Training of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to- J. H. DAVIES, M.A., Registrar. ■ I Yr Epistol at y Phili pi aid. I ESBONIAD DIGURO. _1J." I — IEsBONIAD diguro ar yr Epistol at y Philiptaid gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. Pris gostyngol, 1/ drwy'r post, 1/3. Y mae wedi ei rwymo mewn llian, ac y mae ynddo 146 o du- dalennau. Rhoddir saith alllbri s chwech. Anfoner yr achebion i' Parch. EDWIN JONES, Barmouth. INDIVIDUAL COMMUNION CUPS FOR LISTS OF Patent "Ideal" Outfits, AND Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- Townshends, Ltd., Eiririnakm