Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

BWYD Y BOBL. I -I

DOLGELLAU.,i

ABERGYNOLWYN. I

PORTHMADOG.I

News
Cite
Share

PORTHMADOG. I Col!wyd o'n heglwys yn ddiweddar ddati aelod,-y chwaer ieuanc Nurse Kathleen Roberts, a Mr Isaac Evans. Mae Dodion eisoes wedi ymddangos am Nurse Eoberts, a dymunwn ninnau ardon ychydig am y brawd Isaac Evans Bu farw Chefror Sled, yn 66 mlwydd oed, a chlacidwyd ef ar y 12fed ym mynwent gyhoeddus Porthmadog, drwy weinyddiad y Parch( W. 0. BVEms, gwernidog. Ni fu yn hir yn orweddiog er nad oedd yn rhyw dda iawn ers tro, ond cafodd gystudd caled tua' diwedd, yr hwn ddioddefodd yn dawel a dirwg- nach. Amheuthun yn wir oedd bod yo ei gwmni yn ystod ei ddyddiau olaf Dywedai betfeau arddercbog, a chaed ganddo dystiolaeth glir fwy nag unwaith ei fod yn wvcebu y dyfodol mawr yn hyderus. -Ganmolai y Gv. ^redwr a phwysai arno hyd y diwedd. Brodor o Bennal, Cylchdaith Mach ynlleth, oedd eir. brawd, ond symudodd yma yn gymharol ieuanc, lie y -cartref- odd ac y treuliodd y rhan helaeth o'i oes. Yr oedd yn Weslead selog a gol- euedig. Nid yn ami y ceid ei oleuach. Darilenai lawer, ac yr oedd yn bur hyddysg yn llenyddiaeth a banes yr enwad. Yr oedd yn lienor gwych a galiai farddoni yn rhwydd. Credwn y gallai ragori fel bardd pe wedi ymroi ati. Cyfansodaodd ami i benill bert yn ystod ei fywyd. Diau iddo gael mantais i feithrin y ddawn lenyddol pan yn ieuanc ym Mhennal, oblegid deallwn iddo gystadlu llawer y pryd hwnnw, ac ennill y gamp droion. Yr oedd tri eraill yn cael ei cyd-fagu ag ef, dau o ba rai sydd yn aros, sef y Parch D. Jones, Caergybi, Mr W. Rees, Criccieth, a'r Parch John Evans(M.C-), Llanfaircaer- einion, sydd fel yntau .erbyn hyn wedi mynd. Meddyliai y byd o eglwys bach Pennal, a chymerai ddyddordeb yn yr achos yno hyd y diwedd, a bu yn bleser ganddo iwy nag unwaith estyn cymorth iddi mewn cyfyngder. Yr oedd yn gymydog diddan, ac yn drefwr pa, rehus,gair da iddo gan pawb fel gweithiwr gonest a dyn unplyg. Mae ein cydymdeimlad cywiraf a'i weddw a'r plant a'r teulu oil, yn ea galar. Chwiorydd iddo ydynt Mrs Davies, Aberdyfi, a Mrs Blackwell, Abergynolwwn. Ychydig ddyddiau cyn marw cyfan soddodd y ddaa bennill isod. Gyda mawr drafferth y gallodd ei fab, Mr R. Morris Evans, eu deall, gan mor floesg ydoedd, ond methodd eu gorffen oher- wydd gwendid. 'Rwyf yma yn nychu bob munud Yng nghanol fy nheulu'n y ty, Tywyllwch sy'n cuddio fy nghartref; 0, wawrddydd heb dori i mi Oer farug sy'n crino fy mywyd Heb seren i loni fy ngwedd, A minnaa fel rhosyn yn gwywo I oerllyd dy wyllwch y bedd. Yn erfyn 'rwyf arnat fy Mhrynwr, Adfera fy iechyd, fu'n hardd, Fel gallwyi gael mwyniant o'm cartref, Y rhosyn, a blodau yr ardd, Os hyn yw'th ewyllys, fy Mhrynwr" Addolaf dy enw is nen GOH.

EBENEZER, DINORWIG.

ABERGELE.

- LLUNDAIN.

[No title]