Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

BWYD Y BOBL. I -I

DOLGELLAU.,i

News
Cite
Share

DOLGELLAU. i Er cof annwyl am Lance-Corporal I Jobn? Thomas Evans, annwyl unig fab Mr a Mrs Thomas EvanE, 3, Froheulog Cottages, Dolgellau, yr I hwn a syrthiodd yn aberth ym mwrydr Gaza, Mawrth 27, 1917. 1, Ei RIENT A'l GHWIOEYDD I sy' n galaru ar ei ol. Ffarwe!, fy mrawd, huna'n "dawell bellach, Mewn gwlacl estronol mae dy feddrod tlawd, Syrthiaist yn aberth heddwch a chyf- iawnder, Y n arwr drcs dy wIad, fy unig annwyl frawd. I Cwsg yn dawel yn anialwcb Gaza, I Heb farmor gwych i nodi'r fan a'r lie; Engyl net a wyliant dros y fangre anial Hyd doriad gwawf, cawn eto gwrddyd yn y ne'. Ei Chwaer, Bontddu. LAURA ROBERTS. o <, Gyda gofid dwys y mae gennym y gorchwyl pruddaiud o gofnodi marwol- aeth un o ffyddloniaid yregiwys, saf Mr Evan Rees, Bootmaker, Glyndwr Buildicgs, yn 68 mlwydd oed. yr hyn a gymerodd Ie prydnawn dydd Mercher, Mawrth 13eg, wedi cystudd caled iawn am wythnosau lawer. Gweithiwr diwyd ydoedd, ac yn un o fasnachwyr i hynaf y dref, ac fel y dywedodd un, yr I oedd yn Weslead i'r earn. Dyn tawel, caredig, boneddigaidd, a dyddan iawn ei gymdeithas oedd Mr Rees; Yr oedd ganddo gof cryf iawn, a byddai ganddo lawer i ddweyd am yr hen dref a'r hen gymeriadau doniol sydd wedi bod ynddi, pa rai sydd yn in yno i yn llai bob dydd. Ond wedi i'r rhyfel dorn allan, dyna celd ei boll ymddidcSan, ac yn enwedig am ei ddau fab sydd ar faes y rhyfel ya bell o gartref. Poenodd lawer am ei fechgyn, a chredwn fod hyn wedi bod yn achos mawr i dorri ei iechyd i lawr. Yr oedd yn un o aelodau bynaf yr eglwys, bob amser yn ei Ie yn odfa boreu Sul, yr hyn sydd yn ddieitjir i I lawer y dyddiau hyn, a'r hwyr. Un o'r I disgyblion tawal ydoedd, ond yn caru yr achos, ae yn hoff iawn o bregeth, ac yn I hynod o barchus o bawb oedd yn ceisio gwneud eu goreu gyda'r aohos. Mae ein cydymdeimlad yn fawr fel eglwys a'r weddw, Mrs Rees, a'r forch, Mrs Capt. Pugh, fu yn gweini arno yn ffydd- Ion iawn am wythnosau lawer; hefyd a'r ddau fab sydd yn y rhyfel, a'r teulu oil. Dydd Sadwrn, hebryngwyd ei wedd- illion ]'r Cemetery, a chafodd gladdedig- aeth fawr a hardd iawn, yn dangos mor barchus oedd gan bawb yn y dref a'r wlad. Blaenorid gan aelodau Clwb it Angel," Gweinidogion, a Swyddogion Ebenezer Oymerwyd rhan wrth y ty gan y Parch "David Thomas, ac ar Ian y bedd gan y Parch Henry Rees (B.), a'r Parch T. G. Ellis, Harlech. Heddwch i lwch fy hen gyfaill hyd ganiad yr utgorn diweddaf. CYMHO. I

ABERGYNOLWYN. I

PORTHMADOG.I

EBENEZER, DINORWIG.

ABERGELE.

- LLUNDAIN.

[No title]