Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BWYD Y BOBL. I -I

News
Cite
Share

BWYD Y BOBL. I I Ateb Cwestiynau Pwysig. I Beth yw Piis y Te?—Pr.is swyddogol y te ymhob mn yn awr yw 2s. 8c y pwys neu wyth geiniog y chwarter. Ni I e I r yn gvfreithlon godi mwy na hyn am uorbyw de-oddigerth yn unig lie y ca shopwr permit gan Bwvllgor y Bwyd i glirio hen stoc all fod ganddo ar law o de drutacb. A ganiateir gwerthu cig oeia yn awr ? —Gwneir. Dilewyd y rheol a wnaed rai misoedd yn ol yn gwahardd hynny. Dognwyd bwyd i'r defaid-yn famog- iaid ac yn wyn, ae o canlyniad ceir yn twr y gellir tforddio gosod wyn ar y farcDnad fel defaid Beth a olygir wrth Gegin Pawb ? I Gegin Pawb," neu Comunnal, Kitchen fel y gelwir yn Saesneg yw I F'>.dliaà yn yr ardalcedd poblog lIe y personau unigol a tbeu- iuoedd preifat, ac y gwerthir ciniaw yn barod wedi ei goginio i'r cwsmeriaid. i Pa fwyd a goginir yro)-Swps o bob math—a werthir fei rheol am gein- iog y mesur, cig rhost neu ferwedig a werthir am o dair i bum ceioiog y dogn, pwdins o wahanol fathau a werthir am I ddwy neu clair ceiniog y lowaus- Gellir cael felly dri chwrs (neu dri math gwa- 'hanol o fwyd) ar ginio am ehweeheiniog y pen. Pa both yw'r fantt1.is o hynny '?— Ceir bwyd da, wedi ei gogiDio yn dda, ac yn rhatach nag y gellid fel rheol ei ¡. ddarparu gartref- Arbeda waith i r merched gartref, arbeda gost tan neu nwy i goginio Gyrrir i'r Gegin Pawb I i gyrchu cinio fel gyrrir i'r shop am siwgr. A; ar gyfer y Wetia y bwriedir Gegin .1. UI; b' J.t. v, l.. vU .i.. b 1 Pawb?—Fei yr awgryma'r enw Gegin I'awb ydyw, Cegin y Gweithiwr, a 'r Sbopwr, a'r Meddyg, y dosbarth gweith- iol, y dosbarth canol a'r cyfoethogioa. Ac mae pob dosbarth yn ei mynychu. Darperir ciniaw ddwywaith y dydd,— «ef am ddwy awr gaool dydd ir sawl to'n .cinhwa canol dydd, ac am ddwy awr yn yr hwyr, 0 chwech tan wyth, i'r sawl lo'u ciniawa yn yr hwyr. I Beth yw y rhagoiygon am gig moch ? — Mae y rhagoiygon yn gwella. Er fod Den marc,* a arferai yrru cig dwy • ftliwu ofoch-i ni bob biwyddyn bellach yn methu gyrrr. dim o gwbl, eto gwneir I .y diffyg i fyny o fannau eraill,-—yn «nwedig o'r America. Cymerir mesurau hefyd at fagu moch ya fwy Mae gwersylloedd y milwyr yn y wlad yma ac ys Ffraine hefyd yn awr yn magu moch at wasanaeth y fyddin- Bydd felly fwy o gig moch i'r boblog- aeth gytrredin. Pa. wahaniaetb wneir rhwng ration plentyn a dyn mewn oed ?—Nid oes eto wahaniaetb. rhwng ration plentyn a rhYWUD arali mewn srwgrao ymenyn, ¡ &c nid yw yn debyg y bydd. Gwneir gwahaniaeth yn ration y cig. Hanner ¡ ration a ganiateir ar hyn o bryd i blen- tyn o dan ddeg oed. Ond mae Arglwydd Rhondda yn eeisio trefnu goetwng yr oed i chwech, neuefallai i bum inlwydd os gwna, ca plectyn o'r oed hwnnw ration ilawn. A yw'r gwledydd nad ydynt yn y lhyfel, yn ",)Y w ar la-lion s Y'ayn,ac yn rhai o bonynt mae y lowans yn llai I nag ydyw yn y wlad. yma. EffaÍth y Rhyfel ar allu'r byd i gynhyrchu ac i gludo bwyd sy'n cyfiif am hynny. Oherwydd fod Suddlongau Germani yn ymosod ar longau masnach pob gwlad, ceir anhawster mwy i gludo defnydd I. bwyd dros y mor i wledyact Europ. Mae y prinder bwyd yn fawr iawn yn Germani ac Austria; nid:yw y rations yno yn agos cymaint ag a ganiateir yn y wlad hon. Polisi Germani yw cael digon i'r milwyr ar draul newynu'r plant a'r hen bobl. Yn y wlad yma tnyn Arglwydd Rhondda i'r plant a'r hen bobl gael eu digoni ymlaenaf oil. A ganiateir pysgota yn yr afonydd ? —Gwneir mewn llawer man. Ganiat- eir hefyd pysgeta mewn dulliau gyfrifid gynt yn anghyfreithlon. Ni chosbir yn awr am bysgota mewn modd anghyf- reithlawn,-ond eryb y gyfraitb mewn. ,grym o hyd yn erbyn poachers. J Beth yw safle Cybyddion y Bwyd yn awr ?—Gosodcospau llymach a tbrym-, ach yw tuedd y fainc YL awr. Dirwy- wyd boneddiges yr wythnos ddiweddaf i I £ 350, a L-,130 o gostau, am bentyrru bwyd diraid yn y ty. Dygir Mesur i mewn yn awr i osod cosp drymach o lawer ar y sawl a godant fwy nag a ddylent am eu nwyddau. Dirwywyd masnachwr llaetn i £76 yr wythnos ddiweddaf am gymysg dwfr am ben y liefrith.

DOLGELLAU.,i

ABERGYNOLWYN. I

PORTHMADOG.I

EBENEZER, DINORWIG.

ABERGELE.

- LLUNDAIN.

[No title]