Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

PHSLISTIAETH Y COLEGAU.

[No title]

Advertising

MARWOLAETH MR. GRIFFITHI JONES,…

Advertising

[No title]

Y Rhjffel o Ddydd i Ddydd.

News
Cite
Share

Y Rhjffel o Ddydd i Ddydd. Dydd Llun, Mawrth 25. Parha y frwydr fawr yn y Gorllewin i fyned ymlaen gyda ffyrnigrwydd. I'r deheu o Peronne llwyddodd y Germaniaid i groesi'r afon Somme mewn rhai mannau. I'r gogledd o Peronne y mae y bydd- inoedd Prydeinig wedi cilio yn ol bêll- ter o tua phymtbeng milltir. Y mae ein byddinoedd mewn meddiant o'r Uinell sydd yn ymestyn o'r afon Somme i Peronne. Mewn un lie bu brwydr neilltuol o ffyrnig, a chafodd y German- iaid eu euro yn ol mewn cynifer a chwech o ymosodiadau. Hawlia y Germaniaid iddynt feddian-. nu Peronne a Ham, a'u bod wedi cym- eryd deng mil ar hugaia o garcharorion, a chwe chant o ynnau. Dywed adroddiadau y gwahanol ohebwyr fod byddinoedd cryfion a lliosog yn cael ei tafia ymlaen i'r ymos- odiad. Dydd Gwener bu yr awyrenwyr Prydeinig yn dra llwyddiannus, a dyw- edir i hanner cant o beiriannau Ger- manaidd eu dwyn i lawr. Y Sadwrn a'r Sul disgynodd nifer o ffrwydr belenni yn Paris, a deuent bob ryw chwarter awr ar wahariol adegau yn ystod y dydd. Liaddwyd deg o bersonau, ac anafwyd pymtheg dydd Sadwrn. Caed allan fod yr ergydion yn cael eu saetbu o wn Germanaidd y tu ol i'r llinellau Germanaidd pellter o tua 75ain milltir. Acboswyd cryn gyffro yn y ddinas oblegid yr ymosodiad bwn. Dvdd Mawrth. Y mpe'r frwydr fawr yn Ffrainc yn parhau. Prydnawn a nos Sul gwnaed ymosodiadau cryfion gan y Germaniaid i'r gogledd o Bapaume, ond gorthrech- v-yd hwy. Yn ystod boreu Llun adriewyddwyd yr ymosodiadau yn yr un gymydogaeth, ac hefyd i'r deheu o Bapaume. I'r deheu o Peropne cafodd adrannau o fyddin y gelyn oedd wedi croesi yr afon rhwng Licourt a Brie eu gyrru yn oliochr ddwyreiniol yr afon. Dydd Llun bu brwydro o'r fath ff yrnicat, ar ffrynfc eang i'r deheu o Per onne ar deheu a'r gogledd o Bapaume. Yr oedd y Germaniaid yn gwthio ymlaen yn fyddinoedd cryfion- Y mao y Germaniaid yn awr mewn meddiant o Nesle a Bapaume, ac y inae brwydro ffyrnig yn parhau. Cyhoeddwyd yr hyn a ganlyn gan y Swyddfa Rhyfel Yn ystod boreu heddyw yr oedd ein byddinoo'dd ar y ffrynt o'r Somme cyn belled i'r gogledd a Wancourfc wedi bod yn llwyddiaous mewn curo yn ol ymosodiadau trym- ion a pharhaus. Achoswyd colledion trymion i'r golyn gan ein gynnau mawr- ion a'n gynnau peiriannol tra yr ymos- odid yn barhaus, hefyd, ar fyddinoodd y gelyn gan ein h awyrenwyr. Yn y prydnawn gwoa-ed ymosodiad gan fyddinoedd newydd o du y gelyn, a llwyddasant i ennill tir i'r gorllewin ar cjeheu orllewin o Bapaume, yng nghyf- eiriad Courcelette. I'r deheu o Peron- ne y mae ein byddinoedd wedi eu gwthio yn ol mewn amryw fannau i'r gorllewin o'r afon Somme, tra i'r deheu y mae y gelyn wedi llwyddo i wneud path cyn- nydd, gan feddiannu Nesle a Guiscard. Y mae atgyfnerthion Ffrengig yn ccael eu hanfon i'r gymydogaeth yma. Y caae ein byddinoedd, er yn fiinedig, mown yabryd da, ac yn ymladd yn rhagorol, ac nid yw y gelyn yn ennill tir,ond ar draul aberth ofnadwy. Y mae ein colledion mewn cyflenwad- au wedi bod yn drwm, ac yn cynnwys nifer o dangoiau. Y mae y gynnau pell eu hergydion sydd wedi bod yn tanio ar Paris er's dau neu dri diwrnod wedi eu darganfod yn St. Gabain, le oddeutu 74ain milltir o Paris. Bernir fod yna, ddau o'r cyf- ryw. DyddMercher Ymddengys fod y Gerrnaniaid wedi arafu eu camrau ychydig yn Firaine, er fod ymladd ffyrnig yn parhau i fyned