Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

PHSLISTIAETH Y COLEGAU.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

APELIADAU AC HYSBYSIAUAU ¡ WELEAIDD. Gair at Arolygwyr y Dalaith Gyntaf. Schedules y Capeli. Dymunaf eich atgofio eleni eto fod o'r pwys mwyaf, i chwi anfon Schedules y Trust UMr W. Jones, 73, St. Domingo Vale, Liverpool, mor fuan ag mae yn bosibl ar ol y Cyfarfod Chwarter nesaf. Er i Mr Jones gael y Schedules yn brydlon I golyga iddo lafur mawr i barotoi y I Schedule Daleithiol erbyn y Synod. I Yr holl Schedules eraill i'w han- J fon i mi, yn brydlon eto, os gwel- wch yn dda.. Yr Eiddoch yn bur, Llys Meddyg, T. O. JONES. Denbigh. Y Dalaith Ddeheuol. Tystysgrifau y Maes Liafiir. Annwyl Syr, Diolchaf am ychydig o'ch gofod i hysbysu Arolygwyr Cylchdeithiau y Dalaith Ddeheuol fod yn ofynol i'w harchebion am Dystysgrifau y Maes Llafu ddod i'm 11 aw o hyn i Ebrill 9fed. Nid argreffir ond y nifer a archebir erbyn y dyddiad uchod. Yr Eiddosh, &c, Bryndwr, WM. T. ELLIS. Llanidloes. Maes Llafur 1918. Cyfarfu Pwyllgor y Llyfrfa ddydd Mercher, Mawrth 28ain, a chadarnhawyd y penderfyniadau a ganlyn 1. Fod Dosbarth IV. i lafurio yn 1 Corinthiaid pen. i. i'r vii. Mae esbiad rhagorol y Parch D. Tec., wyn Evans, B.A., yn ymyi bod yn barod. Pris y gyfrol fydd 2/6 nett. ond gwerthir dwsin ac uchod am jlaen dal i Ysgolion Sabothol am 2/3 yr un. Casgler enwau ar un- waith. It Fod Dosbarth II. a III. i laf urio ar lyfr gwych y Parch. E. D. Thomas ar Wroniaid y Frydd." seiliedig ar Hebreaid xi. ben. Bydd y llyfr yn barod ar fyrder. Pris 6ch. Dwsin ac uchod i Ysgolion Sabothol am flaen-dal am 4/0 y dwsin III Gofyniadau ar y Maes Llaf- ur. Disgwylir y bydd y Gofyniad- au yn barod ddechreu Ebrill. Pris Ie. yr un; 100 am 6/- 50 am 3/6. RICHARD LLOYD TONES, Cadeirydd. R. "MON HUGHES, Ysgri fenny dd.

MARWOLAETH MR. GRIFFITHI JONES,…

Advertising

[No title]

Y Rhjffel o Ddydd i Ddydd.