Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

BWRDD YR ADOLYGYDD. -j

[No title]

. CONGL YR A WEN. I

SALEM, LLANDDULAS.

News
Cite
Share

SALEM, LLANDDULAS. Chwefror 22, cynhaliwyd cyfarfod tarfynol y Gymdeithas am y tymor trwy i'r aeiodau fwynhau cwpaniaid o de gyda'u gilydd, a chyfarfod adloniadol yn dilya, dan arweiniad yr Is-lywydd. Cawsom unawd gan Miss Florrie Edwards, "Looking this way;" c tadlauaeth i'r chwiorysld Enwi merch- ed y Beibi." cydradd, Miss E. Williams a Miss H. Jackson; can gan Miss C. Davies, Geuffos, Unwaith eto yng Nghymru Annwyl; ymgom gan Meistd Thomas Williams a Willie Jones dat- ganiad o'r don Maesgwyn" gan y meibion. Wedi cyliwyno diolchiadau, caed unawd gan Miss D. Jones, Ty Moel, Y Mab Afradlon." Cawsom gyfarfodydd da yn ystod y tymor dan iywyddiaeth ein gweinidog, Parch E. Arthur Morris. Edrychwn ymlaen am gyfarfodydd cyffelyb y tymor nesaf. Y Sal cyntaf o Fawrth, yn ol apel Cyngor Undeb Eglwysi Ryddion Cymru, caed cyfarfodydd yn dal perthynas a'r Ysgol Sul. Y bore, cyfarfod i offrwm gweddiau o ddiolchgarwch am ei gwas anaeth yn y gorffennol, ac i erfyn am fendith yn y dyfodol i gyflawni ei gwaich yn effeithiol. Ysgol y prydnawn. Decbreuwyd cyfarfod y nos gan Mr Tbos. Hughes, llywydd presennol yr Ysgol, trwy ddarllen rhan o'r ysgrythyr ac arwain mewn gwedai, a Hywyddu y cyfarfod o hynny i'r terfvn. Siaradwyd gan Mr John Jones, Rock Cottage, ar hanes yr Ysgol yn Salem 50 a 60 mlyn- ed-cl yn ol. Cafodd hwyl dda yn adrodd mor ddyddorol fel y byddai yr hen bobl yn cael y fath flas a dyddordeb wrth fyfyrio yrysgrythyrau, a pheth cyffredin fyddai gweled rhai hen bobl yn dod i'r Ysgol am y tro cyntaf i ddysgu darllen. Diolch am wasanaeth yr Ysgol; eitbr- iad yw cael neb na all ddarilen heddyw yng Nghymraeg. Caed gair ymbeilach gan Mr R. Roberts a'r safle bresennol yr Ysgol." Y mae yn dalei thir yn dda yn ystod y 7 mlynedd diweddaf, eto mae lie i wella. Bydded i'r Sul,'a'i neges arbennig fod yn foddion deffroad i feddyl- garweh a goleuo i weled ein cyfrifoldeb a'n cyfleusterau i wasanaethu, yn enwedig ymysg aeiodau eglwysig canol- bed a'r dosbarth hynaf. Caed gair gan Mr Thomas Morris Jones a'r Parch E. Arthur Morris i derfynu. Nos lau dilynol, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yng Nghapel Caersalem (A.), dan nawdd Undeb Eglwysi Rhyddion Llanddulas. Caed cynrychiolaeth o'r gwahonol eglwysi i gymeryd rban. Arweiniwyd gan y Parch E. Arthur Morris..

I TALSARN.

ICOED-Y-FFLINT.