Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I fNODIADAU WYTBNOSOL. i

News
Cite
Share

f NODIADAU WYTBNOSOL. i ¡ Y Mesur Addysg. Wele rai o brif bwyntiau Mesur1 Addysg newydd Mr Fisher. Presenoldeb yn yr ysgolion.— Rhaid i bob plentyn bresenoli ei hun mewn ysgol hyd yn 14eg oed,j a gellir, dan amodau neilltuol, estyn y cyfnod hyd yn 15eg. Bydd raid i Ibob plentyn dan 18eg oed bresenoli ei hun mewn Ysgolioni Parhaol" (Continuation Schools) yn y dydd, am 320 o oriau yn y! flwyddyn, os na bydd wedi derbyn addysg hyd nes yn 16eg oed. Cyflogi Plant.—Nis gellir cyflogi plant dan 12eg oed i wneud unrhyw fath. o waith. Ac nis gellir, chwai th gyflogi plant dros 12eg oed arddyddiau ysgol, oddi gerth wedi oriau yr ysgol, a chyn wyth o'r gloch yn yr hwyr. Ar ddyddiau pan na chynelir ysgol nis gellir eu cyflogi i weithio ond rhwng chwech yn1 y boreu ac wyth yn yr hwyr. Cwestiwn y Tal.—Nis gellir codi tal am addysg plant yn yr Ysgolion Elfennol na'r Ysgolion Parhaol. Iechyd Corfforol.-Gwneir dar- pariadau yn y mesur ar gyfer sefydlu ysgol mamaethol (Nursery School), ysgolion ar gyfer dyddiau igwyl, a gwersylloedd, meusydd ichwareu a dysgyblaeth gorff orol; a darperrir ysnhellaeh ar gyfer, archwiliadau meddygol ynglyn ag addysg uwchraddol. Dyledswyddau Gweinyddol.— Bydd Byrddau a Chyngorau I Addyg yn gyfrifol am ddarpar pob I math o addysg yn eu rhanbarthau hwy eu hunain. Diddymir y cy fyngiad ar eu gallu i warlo arian. Gosodir arnynt hwy y waith o weinyddu'r gyfraith parth cyflog- iad plant i waith ac hefyd, i roddi mewn grym y gyfraith o berthynas i greulondeb at blant. Cyllidol.-Dygir i fewn i'r mesur egwyddor bwysig o berthynas i'r cyllid. Yn ol ar egwyddor hon fe gyfrana'r Wladwriaeth o leiaf hanner yr hyn a werrir gan unrhyw awdurdod ar addysg. ————— 44,

[No title]

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL A CHYMDEITHASOL,