Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

PONTAHDOLAIS.|

TRE'RDDOL.I

ABERFFRAW. I

News
Cite
Share

ABERFFRAW. I Diau y bydd yn ddrwg gan liaws cyfeillion Mr J. K. Williams, Tre- fri, ddeall i brofedigaeth lem ei gyfarfod yn ddiweddar, drwy golli yn yr angau un o'i blant bach sir- iol. Enw* yr enethig fach gollodd ydoedd Gwladys Mary Wood, nid oedd hi eto ond saith mlwydd oed. Nidyn fynych y gwelid ei phertiach o'i hoed, tueddai un i'w dewis allan o liaws, a gellid cymeryd ati ar unwaith. t, i mor ddeniadol er aiii o'r plant ar aelwyd Trefri, rhyw sut tybiai un mai Gwladys oedd yr heulwen. Yr oedd mor naturiol.a siriol a thywyniad haul a IrforeoFai. GaUai dynnu sgwrs a'rdieithr aryr aelwyd, >ac ysywaeth na wnai hi ef yn gartrefol ar un waith. Geneth fach gwir affection- ate ydoedd, ac nid yw syndod fod ei cholli yn ddymodanodd i'w dis grifio i'r teulu. Ni bu unrhyw amser gryf o gorff; ac onid yw yn rhyfedd y cerub bach o'r aelwyd yn fynych drig yn y corfi mwyaf bregus. Blinid hi er's amser gan wendid yn ei gwddf, a dyna'r an hwylderfu'n achos neu yn achlys ur i'w symud yn ddisyfyd i'r trigfan- nau gwynion. Bu farw Mawrth 5, a chladdwyd ei gweddillicn ym mynwent yr Aberffraw, Mawrth 8 9 angladd private ydoedd. Gwasarx- ang1add p/ivate ydoedd. GwaS8n-1 aethwyd gan y gweinidog, a chan yr offeiriad yn y fynwent. Dang- hoswya cydymdeimlad digymwys a Mr a Mrs Williams gan ein heg- lwys yn Aberffraw, yn yr hon y mae Mr Williams yn flaenor, ac yn un o'i chedyrn. Hefyd estynwyd y cyfryw i Mrs Willams, Tyddyn Hwrdd, yr hen foneddiges garedig sydd wedi cael byw i weled llawer cwmwl a heulwen yn ei theulu serchog, ond rriwy o heulwen nag o gwmwl. Diau y cyflea nifer eu meddwl am Gwladys fach drwy ddweyd- Pe bai tywallt dagrau'n tycio, Er cael eilwaith wel'd dy wedd, Ni chaet aros gallaf dystio Hanner munud yn dy fedd."

Safle Gweinidogion WesleaiddI…

CADEIRYDD NEWYDD Y DE.

TRYSORFA'R " GWYLIEDYDD NEWYDD.,,…

Advertising