Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn Awryn Barod. I "V TRI IESU." LLYFK I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed. Proflad yr Awdur gyda'r ArgrafFiad Cyntaf: Pan yr anturiais gyntaf 1 ma's, i faes y byd, Nid ymddangesai'n ffafriol Oddiallan ar y pryd: Ojd llais o'm mewn a ddwedai Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn Fel gallo pawb ei gael;" Gwrandewais ar ei archied I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ifeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daeth im'archebiori O r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre; Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r milwr claf, A thros y mor i'r cad faes,- Syn yw'r archebion gaf! I'w cael gan yr Awdur-. W. RICHARDS (PREGETHWK), DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM.; Pris 3c. Gyda,r, Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwv y Llyfr. werthwyr. Yr Eaynydd Aehlysurol, SEF Pump o Emynau Newyddion, cyf- addas iawn i'w defhyddto yn y sefyflfa d-difrifol y maeein gwfad a'r byd ynddi yn y cyfhod hwn. Cynwysant driarddeg o benillion a 76 o linellau. Wele un emyn yn engraiff t- 0 boed i genhedloedd y ddaear v Adnabod ffrwyth pechod yn awr, Wrth wefed ei draha arswydus A'i ddifrod ar fywyd mor fawr;, Ysbeiliodd ein bechgyn yn liuoedd Ein haelwyd fy'n wag hebddynt hwy, 1 ba le'r edrychwn ana gysur 0 ba Ie cawn falm at ein clwy'! Nid oes ond un man drwy y cydfyd Y tal i ai 'JDofyn am h,-dd, .4 I leddfu archollilon mor ddyfnion A'r rhai a achosodd y cledd Mae'r un "man- tix balm-gyda'r Iesu, Ei ras sydd ddigonol o hyd I I gadw yn mhoethder p,.)b brwydr Yfenaid crediniol yn glyd. Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur: W. RICHARDS, Digbeth Institute, o Birmihgharn. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, 1è. LLYFRAU GWERTHFAVR AR WERTH Am Brisiau Gostyngol. s. c. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M,C.) 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch" Griffith Williams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0, 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rfiuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 8. Conant y Tri Brawd, gan y Parch O. Madoc Rob- erts 0 6 Anfoner at— Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks. .¥ ,1" !l:l "7' I i" A'. F: ARGRAiify I ARGRAFFU I I | Argreffir Adroddiadau Eglwysig,^ Liyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tccynau Darlithoedd, „ Cyngherddau, &( GAN ARGRAFFYDD y GWYLIEDYDD NEWYDD,' Y mae y Swyddfa yn cynwys } i Peirianau a'r Llythyrenau di wedd araf-a 1 oll.yn new/dd. f" —— y h Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy 3 Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau ó dderbyniodd. Ymofyner am Estimates å LEWIS DAVIES. "GwyHedydd Newydd" Office. Blaenau Ffestiniog, PopHi&r C?n'?-al Le?on P?t??  Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL"- BB ?? B Et- t(M Great Russell Street, London, W.C. 1. ( (: Near the BRITISH MUSEUM KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C 1. THESE Large and Well-appointed TEmpnk- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath. rooms on every Floor, Lounges and spac. ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from" 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRAJHIC ADDRESSES^} fi Kiagsley Hotel: Bookcraft,Westcent, London, ..Thackeray Hotel Ttiackeray, Westcent, Londoc." Tel., K. Museum 1232. T. Uuseum 1230 Liyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Taut Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bugeiliaid a'r boetbion. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris,S.F.,6c.; H.N., 2/6. 0 tyrd yn oL Rhangan. S.F., lc. I J Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, Ic H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhcstlog lan Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc. Dwy Action Sond i Blant: (1) Doli ";(2) Can y Cwch.' S.F., lc, Llwyn Ona a'r Pen Rhaw. Dwy eiigraiSt arall o'r Tant Aur at I wasanaeth Ysgolion. S.F., lc. Am bob fanytion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac Arholy8d. brganydd "Rehoboth," Coedpoeth. r. braanydd Re'hoboth, Coedpoeth. .'¡ ';t ,( Mr. TOM CARRINGTON (PENCEROO OWYNFRYN), (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Llundain). V COEDPOETH, WREXHAM. II Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab » 1140oncwest Calfari," S.F. Ic. H.N. 3c. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. PESC. Hugh Davies's AT BESWCH-Cymerwcb Davies's Cough Mixture. AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." COUGH AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI—Cymerwch Davies's Cough Mixture. MIXTURE. 1. Rhyddha y Phlegm, Ilacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Y Feddyginiaeth Mewn potelau lIlt; 2/9 4/6—gan bob Druggist. Fawr Gymreig. Perchenog—HWGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bre,ev- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gail fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna.,yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, 8;c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, m'vnwch trotelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1/lf a 2/6 v botel. aeu gydk 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. w U MOLRA T" AT LADO TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch: Blirlid ni acw gan Dyrchod; cynyddeht bob blwyddyn, fel yr oedd y t:r 8Jlgolwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd c hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisiapeth-i'w Hadd yn ddidrafferth iawii.-Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un. Prvnais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhodda's y rha' hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy." Lo¡¡; 'II L Liyfrau iill Law. BAKGEINION. Rhodder A ar yr amlen oddi alian, a chyfeiner yr Archebion 1- Rheolwr, "Y Gwyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint. ),J¡,[;¡ L Nodiadau Herber Sef Detholion o'r Nodiadau Misol byw, craff, ar wahanol bynciau i'r Dysgedydd gan y diweddar Barch Herber Evans, D.D. Addefir fod y Nodiadau hyn yrnhlith y pethau goreu a ddaeth o law Herber erioed Y gyfrol cystal a newydd. Pris cyhoeddedig 3/6 trwy'r Post 2). Pethau Newydd a Hen Gan Mr Delta Evans (Dewi Hir- addug), Llundain cyfrol werth- fawr iawn o draethodau, Moes. egol, Llenyddol, a BeirniadoL Cystal a newydd. Pris cyhoedd- edig 2/6; trwy'r Post 1/8. Holwyddorydd Diwinyddol Dr. Pope Cyfeithedig gan y Parch T. J. Pritchard. Cyfrol ddestlus o 494 o dudalennau, ac yn newydd hollol. Pris cyhoeddedig, 10/6 trwy'r Post, 4/6. Yr oedd Dr. Pope yn un o ddiwinyddiongall- uocaf y wlad, ac mai cyfeithiad Mr Pritchard yn feistrolgar a chlir. Cyfamod Heddwch Cyfrol wych iawn o bregethau gan hyodl a chryf Dr. Marvin R, Vincent. Pris cyhoeddedig 5/ cystal a newydd trwy'r Post 2/4. Ma e*r gyfrol hon yn awr ya brin. Gnastlciaeth a Asnosiiciaetti Cyfrol wir alluog o Bregethau gan Dr George Salmon. Mae yn y gyfrol 18 o bregethau gwir uchraddol. Cystal a newydd. I" Pris cyhoeddedig 5/6; trwy'r Post 3/3. Hwfa Mon Dan olygiaeth Mr W. J. Parry, Bethesda; Cyfrol Goffa am yr hen wron" Eisteddfodol. Ceir ysgrifau ynddi fel y canlyn Hwfa fel Cymeriad Cymreig— Parch Rhys J. Huws; Fel Bardd ym Mesurau y Cyng- hanedd-Elfed Barddoniaeth Rydd Hwfa-j. T. Job; Fel Eisteddfodwi— Gwylfa. Ceir yn y gyfrol bigion o gyn- hyrchion y Prif Fardd enwog. Pris cyhoeddedig 3/6; t rAv y'r Post 2/3. By the River Chebar Myfyrdodau ar Lyfr Ezeciel gan y Parch Elfed Lewis. Y mae gwelediad cyfriniol a barddonol Elfed ar ei oreu yn y gyfrol hon. Mewn cyflwr da. Pris cyhoedd- ig 3/6 trwy'r Post 2/3. The Ideal Life Bywyd, ynghyda detholiad o Bregethau neu Areithiau y di- weddar Proff. Drumoad, wedi eu hvsgrifennu a'u golygu gan Mr Robertson NicoH. Mewn cyflwr da. Pris cyhoeddedig 6/ trwy'r Post 3/3. Christ in the Wilderness Tair ar ddeg o benodau yn ym- drin yn feistrolgar a diddoi-ol gyda Themtiad yr Arglwydd lesu yn yr Anialwdh, gan y Parch. L. H. Wiseman. Mewa cyflwr da. Trwy'r post, 1/10. Christ and the Times Cyfrol o Bregethau gan yr Areh- ddiacon Sinclair. Pris cyfeoedd- edig 3/6 trwy'r Post 2/ Qys* tal a newydd.