Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLYTHYRAU Y M va R,

EARLESTOWN.

CARMEL, ABERCYNON.

WEASTE.'I

I SOAR, NEW BROUGHTON. I

IILLANGOLLEN.I

I .HANLEY.. I

jPENTREDWR. -

I RHEWL. -.,.

I PENRHYNDEUDRAETH.

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. Yn ol awgrymiad Ysgrifennydd Cyng- hor Eglwysi Rhyddion Cymru am i'r Sul, Mawrth 3, fod yn Sul neilltuol ynglyn a/r Y sgol Sul, cafwyd anerchiad- au nos Sul gan Mri John Griffith a Jonathan Jones, Llys Ednyfed. Cafwyd anerchiadau rhagorol gan y ddau, a mawr hyderwn y bydd diwygiad ynglyn a gwaith yr Ysgol Sul, ac yn enwedig yn y rhai mewn oed yn rboddi eu presenol- deb. Nos Iau diwoddaf dirwynwyd gwaith y Gobeithlu trwy gael cyfarfod amryw- iaetbol i'r plant. Llywyddwyd gan Mr John Roberts, Canol Cae,-a beirniad wyd y canu a'r adrodd gan Tom Lloyd (Llwyd Eryri). Awd trwy rhaglen chwaethus a dyddorol, mewn canu, àd. rodddiadau, cystadleuaethau a dadleuon. Dydd Sul a Llun, Mawrth 17 a 18, cynhaliodd eglwys y Tabernacl eu cyf- arfod pregethu. Gwasanaethwyd gan y Areli O. Madoc Roberts a Mr W. Caenog Jones. Cafwyd pregethau rhag- orol a chynulliadau mawrion. Nos Sad wrn blaenorol traddododd Mr Caenog Jones ei ddarlith ar Y Fun a'i Llusern." Y cadeirydd penodedfg oedd Dr. Rees, Dehetfdir Cymru, mab. Mr a Mrs Thomas Rees, Cambrian View. Nid oedd yn alluog i fod yn bresennol, ond anfonodd rodd haelionus at yr achos, ac yn ychwanegol at hyn addawodd rodd flynyddol at y capel nes bydd y ddyled wedi ei chlirio. Cadeiriwyd y noson honno gan Mr Thomas Rees, tad y Dl. Diolchodd Mr Caenog Jones. i Dr. Rees, ac hefyd siaradodd y Parch J. R. Roberts. GOff. ( 11 I