Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLYTHYRAU Y M va R,

EARLESTOWN.

CARMEL, ABERCYNON.

WEASTE.'I

News
Cite
Share

WEASTE. Treuliwyd y Sul, Mawrth 3ydd, i ymdrin a'r Ysgol Sul. Cafwyd pregeth yn y bore gan Mr J. D. Owen, Open- shaw. Yn y prydnawn cafwyd Cyfar fod Ysgol lleol, dan lywyddiaeth Mr E. Jones, Llywydd yr Ysgol. Decbreu- wyd trwy fawl a gweddi gan Mr Kerfoot Williams; anerchiad pwrpasol gan y llywydd; cafwyd ton gan gor y plant, dan arweiniad Mr J. Aneurin Roberts adrodd Salm 121, gan Miss Dorothy Morris Solo gan Master T 0 Jones adrodd Salm 8, Master Arthur Roberts adrodd emyn, Miss Phillis Jones; anerchiad gan Mr J. Roberts, Oakley Street, yn Ilawn brwdfrydedd, ar yr Ysgol Sul a'i dylanwad yn y gorffennol a'r presennol; ton gan gor y plant; diweddwyd gan Mr Gwilym Jones. Am 6.30 yr hwyr, Mr 1. Mostyn Williams i bregethu, ond yn lie pregethu rhoddodd anerchiad oditiog ar yr Ysgol Sul. Yn ystod y cyfarfod hwn cafwyd unawdau gan Miss Polly Williams, a Mr J. Aneurin Roberts. Credir fod dyfodol disglair i Miss Polly- vVïlliams, fel cantores; ond am Mr Robetts, mae ef yn adnabyddus fel cerddor, a bob amser yn barod i roi ei wasanaeth i bob achos da. Cawsom Sabboth dedwydd. I Cymro.

I SOAR, NEW BROUGHTON. I

IILLANGOLLEN.I

I .HANLEY.. I

jPENTREDWR. -

I RHEWL. -.,.

I PENRHYNDEUDRAETH.