Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLYTHYRAU Y M va R,

News
Cite
Share

LLYTHYRAU Y M va R, Pte. W. C."Jones, 29837, SthBatt., R. W .F., "i A Section, Asher Barracks, Mesopotamia Ex. Force, 10/12/17. Annwyl Mr Jones, Y mae yn bleser o'r mwyaf gen- nyf gael ysgrifennu ychydig linell- au atoch, gan obeithio yn fawr eich bod yn mwynhau iechyd o'r sort ore. Yr wyf yn y wlad ddieithr yma ers blwyddyn bellach. Yr wyf yn teimlo fel y Salmydd fy mod yn gallu molianu yr Arglwydd hyd yn oed mewn gwlad ddieithr. Y mae y fiwyddyn yma yn un neilltuol ar lawer cyfrif: yr wyf wedi profi rhai pethau chwerw ar fy nhaith, ond er gwaetha'r anhawsterau cef ais nerth i ganu. Y mae yr bin wedi bod yn eithriadoi o boeth yn ystod misoedd yr haf, a gorfu i mi fyned i'r ysbyty eilwaith gan effaith y gwres; y mae tymor y gaeaf wedi dod bellach, a pheth dieithr lawn i ni oedd cael cawod o wlaw prydnawn ddoe. Yr ydym wedi cael gwared a'r Mosketoes a'r Sand Flies, y mae rhain yn greaduriaid bach, ond wedir peri llawer o boen i ni am fisoedd. Y mae'r Mosketo yn. greadur tipyn mwy, y mae hwn hefyd yn greadur plagus, yn neill tuol felly yn y nos, pan y byddwn yn ceisio myned i gysgu, ac onibae am y net' sydd gennym buaswn wedi myned yn wallgof ar lawer .tro. Cefais adegau hapus tra yr oedd= wn gyda'r Battalion ym misoedd yr haf. Credaf fod gennym un o'r Capleniaid mwyaf gweithgar sydd ar y maes, ac y mae pot;¡ un ohon om ddaeth i gysylitiad ag ef yn hoff iawn o honno. Yr oeddyrn yn cael tri gwasanaeth bob Sul: yr oedd yr oedfa gyntaf yn dechreu am chwech o'r gloch y bore, ac i fod yn barod i'r gwasanaeth yma yr oedd yn rhaid codi am 4 30 a.m.; yr oedd yn rhaid i bob un ymolchi, shavio, a glanhau ei" rifle mewn pryd i'r Parade yma, gan fod yr Officer yn inspectio, pob un yn fan. wl cyn myned i'r gwasanaeth, a phob un fyddai heb shavio byddai rhaid iddo ymddangos o fla'en y C,O." bore trannoeth. Yn dilyn gwasanaeth y bore yr oedd gwas- anaeth yr Ordinhad. Yr oedd gwasanaeth yr hwyr yn dechreu am hanner awr wedi saith, ac yr oedd y canu yn y wasanaeth yma yn fendigedig yr oedd yn parhau hyd naw o'r gloch. Dyma'r modd yr, oeddym yn treulio'r Sul. Sefydl wyd Cor yn y Battalion, ac yr ydym wedi cael nosweithiau difyr iawn wrth ganu y tonau a'r emyn- au ddysgwyd gennym yn ein heg- Iwysi gartref. Yr oeddym hefyd yn myned i wasanaethu mewn cyngherddau, ac yr oedd yn rhaid i'r Cor Cymreig ymddangos eil-. waith ar y llwyfan, ac weithiau fwy nag hynny yr oedd yn rhaid canu "Aberystwyth" yn mhob cyngherdd..Cawsom y fraint o fyned i'r ddinas enwog Bagdad, buom yno am wythnos yn ceisio cysuro y clwyfedigion yn y gwa- hanol glafdai trwy gynnal cyng- herddau daeth y diweddar a'r an- nwyl Sir General Maude i un o'r cyngherddau yno, a siaradodd yn uchel am y modd y canodd y Cor yn Gymraeg. Yr ydym wedi colli un o'r arweinwyr goreu ym mhers- on y diweddar Sir Stanley Maude. Cymerodd ddyddordeb yn ein cys- ylltiadau crefyddol, a dywedodd y Caplan yn ei anerchiad ddydd ei angladd, ei fod wedi bod yn gyn- orthwy mawr iddynt hwy yn eu gwaith yn mhob rhan o'r maes ac erys ei goffadwriaeth yn annwyl gan bawb. Yr wyf. ar hyn o biyc yn y Base, heb fod ymheil o Basrak, mewn Barracks enfawr. Y mae y cylch- yniadau yn newydd i mi, ond yr wyf yn dechreu cynefiino, ac y mae gennyfgyfeillion o'r sort ore. Y I mae yma ddau Gaplan Wesleaidd. Cynhelir tri gwasanaeth ar y Sul yma hefyd. Cytarfod y Brother- hood sydd yma am ddau o'r gloch, ac y mae yno nifer liosog yn bres- ennol bob Sul; rhoddir cyfle i bawb gymeryd rhan yn y cyfarfod yma yn ei dro. Rhoddir ancrchiad byr, gan un o'r aelodau bob Sul, a chenir unawdau gan rai o aelodau y Cor. Yr wyf yn teimlo fod y cyfarfodydd hyn yn troi yn lies i mi, ac y maent megis yn rhoddi bywvd ac yni newydd ynof y mae presenoldeb Duw i'w deimlo yn agos yn y cyfarfodydd. Brysied y dydd pan y cawn eto fod ymhlith ein hen gyfeiUion yn yn yr eglwys gartref. Diolch i'r Arglwydd am ei nawdd a'i amddi- ffyn trosof yn y gorfiennol; yr wyf am ei wasanaethu bellach hyd ddiwedd fy oes. Derbynied pawb 0'111 cyfeillion fy nghofion cynnes trwy gyfrwng y Gwyliedydd, gan ddymuno i bawb Flwyddyn New- ydd Dda yn mhob ystyr. Gan ddymuno rhan yn eieh gweddiau, Ydwyf, eich cywir, CHARLES JONES (Gynt o Llanelwy).

EARLESTOWN.

CARMEL, ABERCYNON.

WEASTE.'I

I SOAR, NEW BROUGHTON. I

IILLANGOLLEN.I

I .HANLEY.. I

jPENTREDWR. -

I RHEWL. -.,.

I PENRHYNDEUDRAETH.