Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

! BYD CREFYDDOL.

News
Cite
Share

BYD CREFYDDOL. Yng Nghymanfa Annibynwyr Dwyrain Morgannwg, pasiwyd penderfyniad cryf yn galw sylw'r Llywodraeth at y tai anfoesol yn Ffrainc o fewn cyrraedd y mil wyt Prydeinig. Gel wir ar y Llywod- raeth i wasgu ar yr awdurdodau Ffiengig i ddileu'r cyfryw leoedd. Y mae Cynghor Eglwysi Rhydd- ion Cymru wedi cyhoeddi pam- ffled rhagorol ar Yr Ysgol Sul yng Nghymru—ei sefyllfa bresennol, a'r modd i'w gwella." Ymdrinir yn y rhan gyntaf o'r pamffled a'r diffyg- ion a deimlir ynglyn a'r Ysgol Sul, ac yna eir ymlaen i roddi nifer o awgrymiadau at ei gwella. Cymro i'r earn, sef y Parch E J. Williams, gweinidog y Wesleaid Saesnig, etholwyd gydag unfryd- edd yn gadeirydd Cynghor Eglwysi Rhyddion Market Drayton a'r cylch am y flwyddyn hon, a Chyrn ro gafodd y pleser o'i gynnyg, sef y Parch T. Henry Jones. Mae y Parch W. Wynne Davies wedi hysbysu eglwys Capel Mawr, Rhos, ei fod wedi gwrthod yr alwad a gafodd o eglwys arall. Mae hyn wedi rhoddi bodlonrwydd mawr i'r eglwys a'r gynulleidfa. Rhifa yr eglwys CG9. > Cymry wedi derbyn eu haddysg yn yr athrofeydd Cymrei2: ydyw gweinidogien egjwysi Annibynnol Seisnig Cyfundeb Dwyreiniol Am- wythig, oddigerth un. Y mae y Parch O. L. Roberts, Lerpwl, yn awr yn gorffen ei unfed flwydd ar hugain fel gweinidog y Tabernacl, hen gapel Hiraethog a Dr. John Thomas Eiddunwn iddo un flwydd ar hugain aratt i gy. hoeddi yr hen, hen hanes, ac i sefyll, yn ol ei arfer, ar y mur i wylied buddiannau Dinas Duw ymhob cyfeiriad. Y mae O.L." yn wir wyliedydd. Yn y rhifyn diweddaf, y mae Golygydd y "Cymru" yn traethu yn hallt ar le ffraethineb yn y pul- pud. "A geisiodd loan gan dorf chwerthin ? Onid arwydd sicraf dirywiad y caneloesoedd oedd fod y brodyr llwydion fu unwaith yn utgyrn eu hargyhoeddiadau dyfn, ion wedi troi yn glowniaidi ddi fyru torf ? A chyn dyddiay pryder ingol y rhyfel onid oedd ambell gymanfa yn gyrchle ffyliaid a'u bryd ar wrando ar arabedd, a'u clod yn fawr i bregethwyr gadwai'r dorf i chwerthin ? Tybiaf weith- iau mai temtasiwn waethaf preg- ethwr yw gwamalu yn y pulpud a lladd ei ddylanwad trwy gellwair a choegni." Wei, mae dwy ochr i'r pwnc hwn, onid oes ? Yn Seren Cymru" cyfeiria y Parch Ungoed Thomas at Rabbi Iddewig mewn tref yn y Deheudir dderbynia ddeuddeg punt y mis o gyflog, er nad yw aelodau ei syn agog yn rhifo dim mwy na deg ar hugain. Yn yr un dref derbynia gweinidog y Bedyddwyr yr un cyfiog er fod ei eglwys ef yn rhifo chwe chant-ac nid ydynt er cych- wyn y rhyfel wedi rhoddi cymaint a bonus iddo. Pa ryfedd mewn difii fod ein gweinidogion yn chwilio am feusydd newyddion Fel hyn y dywed y Cymro "Sibrydir fod ym mwriad o leiaf eidai-i o weinidogion y Deheudir adael corlan yr Hen Gorff yn y dyfodol agos a ckroesi trosodd—un i Eglwys Loegr a'r Hall at y Pres- byteriaid Seisnig. N i rodclir ond un rbeswm am hyn, sef bod yn rhaid i bregethwr wrth foddion cynhal I iaeth. Gresyn yw hyn gan nad oes plinder arian yn y wlad." 1

I COLOFN Y LLENOR.

[No title]

I BWYD Y BOBL. ■

[No title]

- fLLOFFION DIKW&STOL. I i1…