Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHliOSOL.

News
Cite
Share

NODIADAU WYTHliOSOL. Yr America a'r Saboth. Y mae y Llywydd Wilson wedi anfon allan y gorchymyn sydd isod ynglyn a chadwraeth y Saboth — Y mae y Llywydd, a Phrif Reolwr y Fyddin a'r Llynges, yr un ffunud a'u rhagflaenoriaid, yn gorchymyn, ac yn taer erfyri, ar i'r holl swyddogion a'r milwyr yn y Fyddin a'r Llynges Americ anaidd barchu y Saboth. Y mae'r angen am ddydd wythnosol o orffwystra, i ddyn ac anifail- hawlfrainVsànctaidd pob milwr a morwr, parch gweddus i argy- hoeddiad Cristionogol ein cen edl, ac ufudd-dod i orchvmyn Duw, yn hawlio na wneir yn y fyddin na'r llynges ddim gwaith ond a fo yn gwbl anocheladwy. Y mae y parch yma i'r Saboth yn gyson a thraddodiadau goreu ein gwlad, ac ag argyhoeddiadau cysegredicaf pawb a ymddined- ant mewn Rhagluniaeth am ar weiniad.ac amddiffyniad. Wrth annerch fel hyn yng ngeiriau Lincoln, telmla y Llywydd ei fod yn siarad a chalon pobl ei wlad." Y mae y geiriau hyn, ac ar wef- usau prifddyn gwlad fawragallu og fel yr America, ie, ac mewn cyfnod mor ddibarch a materol, yn wir amaethun. Teimlwn i'r byw y dirfawr wahaniaeth yn nhymer a defosiwn yr arweinwyr American- aidd rhagor eiddo ein harweinwyr ni. Gwneud cyn lleied yn y fyddin a'r llynges ar y Sul ag a ellir ydyw nod yr awdurdodau Ainericanaidd, ond ofnwn mae'r gwrthwyneb yn rhy fynych ydyw y nod gan ein hawdurdodau ni. Beth bynnag, yr ym yn sicr o hyn,—ein llywodr aethwyr ni, yn arbennig y rhai milwrol, sydd flaenaf mewn anys- tyriaeth ynghylch gwerth a chys egredigrwydd y Dydd o Orffwys." Soniwn, a gweddiwn, am gael Duw o'n plaid, ond ar yr un gwynt sarnwn Ei ddydd o dan ein traed. Y mae yr America yn esiamp] wvch i ni ynglyn a'r ddiod y mae eto yn dywedyd wrthym I ynglyn a Dydd Duw, Dring i fyny yma."

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising