Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

At Gadeirydd Talaith Gyntaf…

41Y Gwyliedydd Newydd."

I.-BWYD Y BOBL.

[No title]

IARTHOG. j

RHIW, PWLLHELI.I

News
Cite
Share

RHIW, PWLLHELI. I Gofidus gennym gofnodi marwolaeth Miss Catherine Mary Williams. Telyn a dotwyd yn gynnar oedd y chwaer ieuanc rinweddol hon. Bu farw cyn bod yn llawn un mlwydd ar hugain oe3, wedi ychydig ddycldiau o gystudd. Ber fu ei gyrfa, ond bu yn yrfa weithgar iawn, a thynnodd ei chwys yn uniawn i ben. Merch ydoedd i Mr a Mrs Williams, Tanyrardd, ac wyres i un o hen flaeooriaid fiyddlon Pisgah- Robert Owen. Mae ei thad yn arwain y gan yn Pisgah, ac efcifeddodd hithau y gallu i ganu i berffeittirwydd; a chanodd lawer yn ystod ei bywyd byr. Hoffai drigfan ty Dduw, a man preswylfa ei ogoniant." Byddai yn wastad yn y bregefcb, yr Ysgol Sul, y cyfarfod gweddi, y gyfehlob, a'r ysgol gan. Cyaaew ddyddordeb mawr yn mhlant- yr eglwys yr oedd yn aeod o honi, a dysgai hwy i ganu a llawer gwaith y clywyd hi yn dweyd y buasai yn dda ganudi pe gallai wneud mwy gyda'r plant. Gwnaeth ei theulu bopeth oedd yn eu gallu er sicr- hau meddygiaeth iddi a chael adferiad, ond siomedigaeth fu yr oll-Did eu bewyllys hwynt ydoedd ei ewyllys Ef. Tarawyd hi ag afiecbyd oedd tuhwyct i bob cynorthwy dynol, ac ehedodd ei hysbryd pur i'r heirdd drigfannau, Chwef. yr 22ain. Dydd Iau dilynol, er garwed yr hin, daeth tyrfa fawr ynghyd i hebrwng ei gweddillion i fynwent St. Aelrhyw; claddwyd dan y drefn newydd. Gwas- anaethwyd yn y ty ac ar lan y hedd gan Mr John H. Jones. Lay Agent. Gorch- uddiwyd ei harch a blodau-dyrch heirdd -un gan ei brodyr, ac arall gan eglwys Horeb, Aberdaron, o ba le yr oedd yn aelod weithgar. Nos Sabbotb dilynol traddodwyd pregeth angladdol ar ei hoi yn Pisgah gan Mr John H. Jones, a lliosog oedd y gynulleidfa. GOH.

TIPYN 0 BOPETH.