Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

PROBLEM -FOEN.

[No title]

_1 '!JI .......,. ' Toil Baclms,…

[No title]

CYifl.811Îa \i esleaid Lerpwl…

News
Cite
Share

CYifl.811Îa \i esleaid Lerpwl a'r Cylcll. Utgarn y Cymod Y Parchn. Hugh Hughes, Hen Colwyn; Thomas Hughes, Felinheli; W. O. Evans, Porthmadog; Philip Price, Coed Poeth; D. Gwynfryn Jones, Fflint; John Smith. Cefn Mawr; Rhys Jones, Llangollen; Charles Jones, Gwrecsam J. Lloyd Jones, Rhos; R. Vaughan Owen, Coed. llai. Cynhali wyd y Gymanfa fiyn5^dd- ol uchod nos Wener, nos Sadwrn, a'r Sul diweddaf. Cvnulliadau rhagorol, cenadwri gyfaddas i'r amseroedd, ac eneiniad ar yr holl gyfarfodydd. Y SEIAT FAWR, Daeth llond y capel eang o Gymry'r cylch, ac yr oedd eu clyw- ed yn canu Eifionydd, Arabia, a Huddsrsfield i gyfeiliant Mr Herbert Hughes ar yr organ yn ysbrydiaeth ac yn wledd yn wir. Gwelwyd amryw weinidogion o enwadau eraill yn bresennol, megis, y Parchn. 0 L. Roberts, J. Vernon Lewis, M A., B. D J. O. Williams, M.A. (Pedrog), D, Adams, B.A., Dr. Owen Evans, a D. D. Williams. Dechreuwyd gan y Parch J. L loyd Jones a liywyddwyd yn ddeheig iawn gan Mr Wm. Evans, Birken= head, un o bregethwyr cynorth- wyol hynaf a rnwyaf cymeradwy y cylch. Cafodd pob un o'r siarad-. wyr hwyl a hamdden arbennig, a rhestrir y Seiat hon ymhlith y rhai goreu a gafwyd erioed. Rhagair y Llywydd :—Mae gen- nym achos i longyfarch ein gilydd ar lwyddiant y Gymanfa yn y gortfennol, a'r gynulieidfa gref sydd wedi dyfod ynghyd i r Seiat heno. Ynglyn a'r Eisteddfod Gen- edlaethol.a gynhaliwyd yn Birken- head fis Medi diweddaf, trefnwyd Cymanfa Ganu a brofodd yn llwyddiant mawr, fel y cofiwch. Tu allan i'r babel1, cyfarfyddais a gwr o Ysgotyn a ryfeddai fod cymaint tyrfa o bobl yn ymgasglu o wahanol fannau i wrando ar ganu emynau. Mentrais ddweyd wrtho na ellid torf felly o blith unrhyw genedl ond y Cymiy, a pharod oedd i gydnabod hynny. Fe'm tery na ellid ychwaith gael cynulleidfa fel sydd yma heno, i seiat ar nos Sadwrn, o blith unrhyw bobl ond ygl Cymry. Beth byn- nag a ddywedir am ein diffygion, credaf fod yr Efengyl, ac ordinhad- au y Cysegr, yn meddu mwy o swyn a dylanwad arnom nag ar unrhyw genedl arall. Byth na wawried y dydd pan fyddo'r peth au cysegredig hyn yn colli eu gafael arnom. Nid gweddus ynof, pe'n gallu, fuasai ceisio dweyd dim ar destun y Seiat, gan fod brodyr cymwys wedi eu trefnu i hynny. Pe buasai rhyddid ac amser, y mater y buaswn i yn ceisio ei bwysleisio fuasai Perth- ynas ein bywyd, fel proffeswyr crefydd, a Ilwyddiant crefydd yn y tir." Ein perygl ni yw priodofi aflwyddiant y gwaith i'r pu!pud a'r swyddogaeth, etc. Diau nad- yw dylanwad pulpud na'r swydd- ogaeth yr hyn y carem iddynt fod; a chredaf nad oes neb parotach i gydnabod hynny na'r gweinidog- ion a'r swyddogion eu hunain. Ond tybed na fyddai y pulpud a'r holl gyfryngau eraill yn llawer mwy effeithiol a dylanwadol pe byddai bywyd y rank a file— yr aelodau yri gyflredinol-yn ateb yn fwy i'r ddelfryd mawr a geir gan y T.N.? Tra'n cydnabod fod i'r pulpud a'r holl gyfryngau le mawr ac amlwg yn llwyddiant y deyrnas nad yw o'r bydjiwn, mae'n bwysig cofio fod i bod aelod ran yn hyr- wyddo'r gwaith, a bod cysylltiad anwahanadwy rhwng ein bywyd ni, sydd yn proffesu ein bod wedi derbyn yr Efengyl, a llwyduiant yr Efengyl, Cyfeiriodd yn dyner at frodyr o gylch swyddogol