Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

PROBLEM -FOEN.

[No title]

_1 '!JI .......,. ' Toil Baclms,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

_1 '!JI Toil Baclms, 191? Y mae Mr G. B. Wilson, Ysgrif ennydd yr United Kingdom Al. liance, newydd gyhoeddi ei adrodd- iad cvflawn vnglyn a bil y ddiod, ¡ &c., am 1917. Yr oedd swm yr alcohol pur a yfwyd yn 1917, 38 y cant yn is na'r hyn a yfwyd yn 1916, a thua 50 y cant yn is na'r hyn a yfwyd yn 1913. Ynglyn a gwin y mae yr hyn a yfwyd 28J y cant yn is na'r hyn a yfwyd yn 1916. Yr oedd cvfartal- edd y gwirod a yfwyd 40 y cant yn llai. Yfwyd 40 y cant yn llai o fir. I Wrth gwrs y mae cyfartaledd ybir yn gofyn gair o eglurhad, oblegid tynnu nerth y ddiod i lawr dar- llawyd 2,800,000 o farilau yn fwy yn 1917 nag a ellid ei ddarllaw yn 1916 gyda'r un defnyddiau. Y mae y gwirod hefyd wedi ei deneuo yn yr un modd. Y mae pris y ddiod, wrth gwrs, serch ei bod yn wanach, yn 1 la wer iawn uwch, ond nid yw hynny wedi effeithionemor ar y prynu; diau mai y cyflogau uche! a gyfrifa am hyn. Dyma gyfartaledd y gwar- io— 1914 [104,600;000 1915 [18:2,000,000 1016 t-204,000,000 1917 [259,000,000 Gwelir felly fod y cynnydd yn yr hyn a wariwyd ar ddiod yn ystod pedair blynedd y rhyfel yn ymyl can' miliwn. Yr oedd yn ein tref ni ddoe ymdrech arbennig i gasglu arian oddiar weithwyr i gano y rhyfel ymlaen. Er mwyn cael cyllid gofynnir i ni wneud ar lai o ddillad, llai o fara, llai o bob pleser haeddiannul, eto rnae'n llyw- lawdwyr yn goddef i'r gwastraff i h wn fyned rhagddo: heb os nac onibae y mae humbug a cant rhai o'ii -gwladweinwyr tuhwu: i bob cyrnesuredd. Wrth gwrs-y mae cynhaeaf new- ydd y darllawyr wrth fodd eu calon fudr-elwgar,-y mae y ddiod den. euach a'r prisoedd praffach yn llen- wi eu coffrau gwaedlyd gyda chyf- lymder na welwyd ei fath erioed o'r b.aen. Yr oedd y difrod ar ddefnyddiau cynhaliaeth i ddarllaw a hwy fel y can lyn- Haidd 600,000 o dunelli I 1 Siwgr 65,000 o dunelli. I Y mae yr haidd hwn yn ddigon i wneud 268,000,000 o dorthau ped- war pwys, ac i roi 240,000 o offal yn ymborth i anifeiliaid; a gellid defnyddio yr oil o'r siwgr yn yill borth dynol. Yr oedd y grawn a ddefnyddiwyd i wneud gwirod i'w yfed yn nech- reu y flwyddyn yn 500,000 o dun- elli. Heblaw hyn hawdd fuasai defnyddio y gwirod sydd mewn bond i wneud cyfarpar rhyfel, ac felly achub ychwaneg o rawn yn fwvd i'r bobl, ond cedwir hwnnw yn ofalus i'w yfed y flwvddyn nesaf. Buasai yr haidd a wastraffwyd, i'w gludo tros y mor, yn gofyn am 116 o longau, pob Hong yn cario mil o dunelli. I dyfu yr haidd buasai yn rhaid wrth 700,000 o erwau. Yr oedd toll Bachus yn 1917 ar ein clud (transports) yn aruthrol. Cludwyd ar ein rheilffyrdd, c;-c., 6,465,000 o dunelli Bu 150,000 o ddynion yn gweithio ar y ddiod bob dydd, pa nifer o ferched nis g wyddom. Yn Ebrill, 1915, dywedodd Mr Lloyd George nad allem fel cenedl fforddio gwario [160,000,000 ar ddiod, ond wele ni o dan ei lyw- odraeth ef yn gwario £ 259,000,000. Pa hyd ?

[No title]

CYifl.811Îa \i esleaid Lerpwl…