Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

PROBLEM -FOEN.

News
Cite
Share

PROBLEM FOEN. A mi yn gorwedd ar fy ngwely cystudd, ac wedi bod feliy yn hir o amser bellach, daeth y Meddyg i edrych am danaf a gofynais iddo er mwyn ei brofi: Doctor, a oes a fynno Duw a'r poenau a'r diodd e5adau mynych sydd yn ymosod ar greadur o ddyn ar y ddaear yma ? Dyna gwestiwn mawr a dyrus iawn," ebe yntau. Os oes,' ebe fi, a fynno Duw a hwy yr wyf yn protestio fy mod yn cael gor- n oi o'i sylw yn y cyfeiriad yna, tra y mae eraill yn y gymdogaeth yma yn berffaith rycid oddiwrth boen ar hyd y biynyddoedd ? Tewi a wnaeth y Meddyg am nad oedd ganddo weledigaeth eglur ar y pwnc. Modd bynnag, y mae'r problem wedi peri i mi feddwl a meddwl drachefn, a cheisio ei ddadrus, a .i soifio drosof fy hun. Nis gwn a oes rhywun arali wedi dyfod i'r un casgiiad a mi parthed y broblem dd vrvs hon. Nid wyf wedi darllen popeth posibi ar y pwnc. Mae dioddef poen yn {idigon llawn i'r gwan heb iddo ddarllen dim am dano. Hyd y gwelais illé-e y mwyafrif, os nad yr oil o'r symadau a gyfiwynir i'n sylw mor groes i synwyr cyffredin y dyddiau hyn, ac mor gamwrus am y Brenin Mawr, fel y canvn i gefn- for o ddwfr neu fynyddoeddd o dywod eu cuddio o'r golwg am byth. Yr wyf yn maentumio ymlaen- af oil nad oes a fynno Duw o gwbl a'r boen a'r dioddef sydd yn dyfod i gwpan dyn yn y byd, Dichon fod y bobl hynny yn ddigon gonest pan yn dweyd taw Duw sydd yn anfon pob poen yn gosb i ddyn am v.i bechodau a'i fethiarmau. "Pwy a bechodd ai hwn ai ei rieni fel y genid ef ynjddall ?" Oid os yn onest maent yn eithafol o gyfeiliornus, oblegid onid ydyw yn wir yn fyn- veh tod y da a'r pur yn dioddef poenau iawer, tra y mae dynion ilygredig eu moes yn dianc gydag ond ychydig. Mae dweyd iod poenau yn ganlyniad pechod ym hell o gyffiniau hanes a ffaith. Tybed taw wedi i ddyn bechii y trodd y tan i'w losgi, y dwfr i'w foddi, ac y daeth y gaeaf arno gyda thymeroedd yr awyr raddau lawer vn oerach na gwaed gwythienau dyn, nes peryglu ei fywyd bob awr., neu a ydyw cnawd ac esgyrn dyn- yn wahanol ar ol iddo bechu i'r hyn oeddynt cyn hynny ? Mi gred- af mai yr hyn sydd yn cyfrif am boen ydyw, diffyg mewn dynicn i gyfaddasu eu hunain i'w cylchfvd Mae dynion yn cael eu cylchynu oddifewn ac oddi allan a deddfau dirif y rhai sydd wedi eu bwriadu yn wreiddiol, I'w bamddiffyn; ond y mae gwaith dynion yn gwrthod rhoddi sylw i'r deddfau hyn, na chyfaddasu eu hunain ar eu 'cyfer, yn dwyn .arnynt eu hunain gyn. haeaf o boen. Y mae yr un peth bron i'w ddweyd am farw ac am boen. Bydd gan Paul achos cyf- iawn yn eibyn 11awer am ei gam- esbonio os nad dweyd anwiredd iarno, drwy ddweyd ei fodyn dysgu fod marwolaeth naturiol trwy bechod Dweyd mae'r Apostol taw marwolaeth ysbrydol sydd drwy bechod, ac nid marwolaeth natur- iol, oblegyd yn yr un adran o'r gwirionedd fe ddywed fod y dawn wedi dyfod trwy un; Iesu Grist." Os mai marwolaeth natur- iol sydd mewn golwg gan yr Apos- tol rhaid fod y "dawn" hefyd yn cyfeirio ato yn naturiol, ac o gan- lyniad fe ddylesem fyw heb farw byth yn y byd yma, Oni wyddom law un o'r deddfau amlycaf a O"od-od ,-1 D']'" "g<1-.nlc'hfnd Ol"n I osododd Duw ynghylchfyd dyn yclyw, fod pob traul yn arwain i ddiwedd. Beth bynnag sydd yn cael ei dreulio mewn llafur y mae diwedd i hwnnw. Nid canlyniad pechod ydyw marwolaeth natur- iol, ond deddf traul yn gweithio ei ffordd. Fel nad ydyw poen nac angau yn gosb am bechod, yn ganlyniad pechod, nac yn anfoned 19 Duw, ond yn gynnyrch diofal wch dyn i gyfaddasu ei hun ar gyfer ddeddfau ei gylchfyd, Maentumiaf beth arall, nad oes yna yr un diben moesol ac ysbryd 01 i boenau dynion yn y byd hwn. Mae y byd direswm (anifeilaidd) yn dioddef yn drwm. Dywed Olive Schreiner fod palf y di walgi a chrafanc y fwltur yn goch bar haus gan waed ei cydgreaduriaid, ond pa ddiben sydd i'w poenau hwv? Mae dweyd fod poenau wedi eu bwriadu i wella cymeriad dyn, a'i gael i ddyfod yn nes at Dduw, n cydnabod fod crefydd ddatguddiedig yn fethiant. Os ydyw poenau i wella dynion nis gallaf weled yr angenam Gristion- ogaeth. Un o'r ddau, poen neu Gristionogaeth ond os rhaid cael poen at Gristionogaeth y mae yna wendid ynddi yn rhywle. Gwir y dvwedir gan ami un, "cyn fyi nghystuddio, yr oeddwn yn cyfeil iornus," Ie, wedi iddo fy rnhron mi a ddeuaf allan fel yr aur," ond nid oedd goleuni mawr a breintiau lliosog Cristionogaeth yn bod y pryd hwnnw; Gan nad oedd gan Dafydd a Job ond y mymryn lleiaf o ddatguddiad onid oedd yn naturiol iddynt hwy i droi at eu cystudd, ond wedi cael datguddiad llawn y mae priodoli gwaith arbennig Cristionogaeth i boenau y corff yn waradwydd ar grefydd. Os y gellir credu fod poenau yn. angelion gwasanaethgar er mwyn y rhai a gant etifeddu iachawd- wriaeth, yr oedd Iesu Grist yn sicr o fod o'i le pan ymlid cymaint o boenau i ffwrdd oddiwrth ddyn ion pan yr oedd efe yma ar y ddaear. GweU fvddai iddo adael pawb yn eu poenau er mwyn gwneud saint mwy gogoneddus. Y mae yna fyrdd a mwy wedi mynd i'r nef heb ddioddef odid dim, ac yn eu plith dyrfa o nuenc- tid. Bydd yn hawdd iawn esDonio pam y mae dynion da yn dioddef cymaint yn y byd os y cafiwn fod dynion da yn rhai drwg am dori deddfau naturiol eu cylchfyd, a dyna sydd yn cyfnf yn ddieithriad am eu poenau, ac nid fod y cyfryw yn ddylanwad moesol i'w gwella cyn mynd i'r byd gwyn. Credaf ond i ni feddu syniadau teilwng am fodolaeth poen yn y byd y deuwn i rwgnach llai yn erbyn Duw, ac i beidio ei feio am yr hyn nad yw yn gyfrifol am dano. Yn 01 fy marn i, nid poen sydd i wella yn gwbl nac mewn rhan gymeriad moesol ac ysbrydol dyn, ond y peth y cyfeirir ato yn y geiriau hyn M i a welais afon bur a ddwfr y bywyd disglair fel grisial yn dyfod allan o orseddfainge Duw, ac o ddau tu yr afon yr oedd pren y bywyd yn dwyn deuddeg rhyw ffrwyth, bob mis yn rhoddi ei ffrwyth, a dail y pren oedd i iach l au y cenhedloedd." ÐEWI HEULFRYN. I

[No title]

_1 '!JI .......,. ' Toil Baclms,…

[No title]

CYifl.811Îa \i esleaid Lerpwl…