Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

'(. , *ABERDYFI. I

ABERCYNON. I

News
Cite
Share

ABERCYNON. Nos Iau, Chwef. 21ain, yng nghapal yr Annibynwyr Seisnig cynhaliwyd cyf- arfod llwyddianus dan nawdd y Gym- deithas Feiblau. Cymerwyd y gadair gan Ficer Abercynon, yr hwn sydd bob amser yn barod i gydweithredu gyda'r Ymneiiltuwyr mewn materion crefyddol anenwadol. Y prif siaradwyr oedd y Parchn Evan Isaac, Llywydd y Gyman- fa a Chadeirydd Talaith y De; a'r Canon Talbot Rice, Abertawe, Caed anerchiadau a hir gofir gan y ddau siaradwr. Teimlai Wesleaid y lie yn falch am y cynynhiolid hwy gan wr cyn deilynged. Caed ganddo anerch- iad gref a choeth, yn gosod i lawr hawl- iau y Gymdeithas i gael cefnogaefcb gyffredinol. Peth eitbriadol yn ddiameu ydyw gweld capel eang yn llawn i wrando ar areithiau ar y FeibI Gym- deithas ond dyna'r ffaith am y cyfar- fod uchod. Ychydig wythnosau yn flaenorol i'r uchod, caed cyfarfod cyhoeddus arall yng nghapel Bethania (A.). Amcan y cyfarfod oedd rhoi mynegiant i deimlad yr eglwysi ar gwestiynau moesol, cad wraeth y Sabboth, anlladrwydd, &c. Trefnwyd y cyfarfod gan bwyllgor o'r boll eglwysi yn Gymraeg a Saesneg Siaradwyd gan y Parchn John Hum phreys, Merthyr, a Gwilym Davies, M.A., Abergavenny. Gwyr pawb wyr rhywbeth am Debeudir Cymru, fod an foesoldeb yn uchel iawn ei ben yma, ac weithiau condemnir yr Eglwys o ddifat- erwch yn wyneb y sefyllfa. Teilynga arweinwyr crefydd yn Abercynen gan- inoliaeth am ea hymdrech i atal rhwl-sg pecbcd yn y lie, trwy gael siaradwyr galluog i ddinoethi yr ystrywiau ddefn- yddir i lithio plant a phobl ieuanc y genedl. Llawenydd i ni oedd clywed y gwr o Ferthyr a'i acen Gymreig cyn gliried, a'i sel dros fuddiannau uchaf y Genedl Gymreig yn eirias. CYMRO. I

PORTH. II

[__-MANCHESTER.-I

LEEDS. I

JERUSALEM, LLANELLI. I

LLANRHAEADR-YM-MOCBNANT,

BEDLINOG. I

I NODION 0 DDOLGELLAU.

I BETHESDA, BWLCHGWYN.

CARNO.

COED-Y-FFLINT*