Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

'(. , *ABERDYFI. I

ABERCYNON. I

PORTH. II

[__-MANCHESTER.-I

LEEDS. I

JERUSALEM, LLANELLI. I

LLANRHAEADR-YM-MOCBNANT,

BEDLINOG. I

I NODION 0 DDOLGELLAU.

I BETHESDA, BWLCHGWYN.

CARNO.

News
Cite
Share

CARNO. Yng nghapel y Wesleaid, Mawrth laf, Gwyl Dewi Sant "-cawsom y fraint o wrandaw ar y Parch E. Tegla Davies, yn traddodi ei ddarlith boblogaidd ar Traddodiadau Cymru," darlith ardderchog, Hawn o addysg a goleuni. Cawsom dywydd braf, a chyn- hulliad da,la phawb yn canmol. Dyma y tro cyntaf i Mr Davies, fod yn Nghar- no, ond credaf mae nid y tro olaf. Qym- erwyd y gadair gan Price Wilson Jones, Ysw., Drefnewydd. Er fod ami i storm yn chwythu droa ein beglwys fechan yn Ngharno, eto mae yma destynau i fod yn llawen. Ychydig amser yn ol, cafwyd awrlais hardd yn anrheg gan flaenor,—Mri D. Hamer, Tymawr, ag R. Morgan, Penlan. Bore Sabboth, Mawrth lOfed, pregeth- wyd gan y Parch J. Hopkin Morgan, a gweinyddwyd Swper yr Arglwydd ar ol y bregeth, pryd y defnyddiwyd am y tro cyntaf Cwpanau Cymun Unigol," rhoddgan dri brawd iouanc sydd ar hyn bryd' ymhell o gartref ond nid wedi anghofio yr eglwys fechan yn y fan hon,-Mri W. Morgan yn Lerpwl, Nicholas Ll. Morgan, Ipswich, a Wil- liam E. Hughes yn Ffrainc. Cyflwyn- wyd y rhodd i'r eglwys gan ein gweinid- og, a diolehodd yn gynnes i'r brodyr ieuanc am dani. Mae un brawd ieuane arall, Mr T. G. Jones, Pentrecanol, wedi rhoi hulyn du ar y pwlpud, gyda Ilian ar y ford i fynd gyda fo, fel arwydd o barch i'r rhai sydd yn cael eu galw oddiwrth eu gwaith at eu gwobr. Yr ydym yn dra diolchgar i'r brodyr oil am eu caredigrwydd. H. M.

COED-Y-FFLINT*