Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

'(. , *ABERDYFI. I

ABERCYNON. I

PORTH. II

[__-MANCHESTER.-I

News
Cite
Share

[__ MANCHESTER. I Dewi Sant, Hardman Street.—Cyn- baliwyd cylchwyl flynyddol yr eglwys ucbod nos Sadwrc a'r Sabboth, Mawrth 9 a'r 10. Yr up ddewiswyd in gwasan- aethu eleni ydoedd y Parch 0. Madoo Roberts, Bangor, a thraddododd dair. o bregethau melys, buddiol, ac adeiladol. Yr oedd y cynulliadau ar hyd yr Wyl yn lliosog, y gwrandawiad yn astud, a mynd rhagorol ar bopeth. Yr oedd rhyw freshness neulltuol yn y wein- idogaetb, oedd yn ennill calon y gwran- dawyr, ac erys y petbau da hyn yn destun ein myfyrdod a'n hymddiddanion at ein haelwydau, ac yn ein eyfeillachau am amser i ddod. Gwelodd y pregethwr er ei syndod, ddarfod iddo bregethu am awr a cbwarter yn odfa'r hwyr, a gwnaeth ymddiheuriad, ond nid oedd raid iddo, oblegid ni chaed arwydd fod neb yn anesmwytho nac yn blino. Beth bynnag arall sydd wedi gadael yr eglwys, y mae yr awch am wrando Efengyl iach us, a'r dyhead am dderbyn o'i hadnodd- au yn aros un feddiaut inni o hyd. Pwy feddyliodd am achwyn ar y diweddar Eglwysbach pan yr hoeliai glustiau a chalon llond capel o bobl wrth ei wefusau am dros awr a banner ar nos Lun y Pasg yn Nhreffynnon ? Yr hyn sydd yn bwysig heddyw ydyw, medru arlwyo yn deilwng a blasus ar gyfer cynulleidfaoedd, a llwyddodd Mr Rob- erts i wnaud hyn yn rhagorol. Brysied yma eto. Gwasanaeth gerddorol gafwyd yn y prydnawn, ac er i ni gael ein siomi gan rai o'r cantorion, Uanwyd y bylchau yn rhagorol, a ohafwyd gwasanaeth effeith- iol. Y rhai gymerodd ran ydoodd, Mr J, Aneirin Roberts, Weaste; Mast-t Iorwerth Griffiths, Moss Side; Misses Oeridwen Jones, Louie Williams, ae Enid Blackwell. Llywyddwyd gan yr Arolygwr, y Parch J. Felix, a chyfeil- iwyd gan Miss D. E. Jones. J. M. w. I

LEEDS. I

JERUSALEM, LLANELLI. I

LLANRHAEADR-YM-MOCBNANT,

BEDLINOG. I

I NODION 0 DDOLGELLAU.

I BETHESDA, BWLCHGWYN.

CARNO.

COED-Y-FFLINT*