Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

BWYD Y IBOBL.I

[No title]

News
Cite
Share

Syraudiad Gweinidogion. Mr Gol., Gyda boddhad y darllenais yr hyn ddywed Llais o'r Wlad" ar y y mater yma. Yr wyf yn credu yn nhrefn symud bob tair blyn edd, pa mor dda bynnag fo'r gwein- idog, a methaf a gweied unrhyw reswm dros beidio symud eleni rai sydd wedi bod 3, 4, a 5 mlynedd air y tir. Gallaf ddychmygu yn y dyddiau hyn anhawsterau o du gweinidogion Seisnig, ond nidi ydyn-t yn bodoli gydaniyngi Nghyrnru, o leiaf yn y Gogledd. Gan nad yw y Gynhadledd yn bendantynerbyn symud, ond yn hytrach adael at ddoethineb y cylchdaithiau, yr wyf yn gobeithio y cymer y rhai y per thy n iddynt y mater i Jyny; Mae gan rywun heblaw Goruchwylwyr air i'w ddweyd ar hyn. Yr oeddwn wedi meddwl nad oedd yr un gweinidog wedi symud y ilynedd,ond gwelaf erbyn hyn for llawer wedi gwneud, a methaf adeailyillan y paham na buasai y gweddillwedi mynd yr un modd. .1 JOHN AELOD JONES. Y Dyddiadur all- Bensel. Mr Golygydd, Cododd llythyr yr Heii Gwsmer bythefnos yn ol awydd mawr ynof innau am brynu dyddiadur. Cefais un, a dyma'r llyfr mwyaf defnydd- iol a gefais erioed. Dywedaf hyn o ddifrif heb na hiwmor na pheth. Pan oeddwn yn edrych drwyddo, dyna garreg drwy'r ffenestr, trwy'r paen a ddangosarr olygfa, pryd- I ferthaf, Johnny bach wrth chware, a daflodd garreg. Wedi dal Johnny a'i fugeilio a gwialen, ac a ffon, bum yn myfyrio'n ddwys sut i gau'r twll. Nid oedd gwydr i'w gael yn yr ardal, a phe caewn ef ag ystyllen collwn yr olygfa. Tar- odd syniad fi fel ergyd o wn,— papuro'r twll a dalennau o'r Dydd- iadur. Gwneuthum hynny, ac y mae'r olygfa i'w chael trwyddo bron cyn gliried a thrwy'r gwydr. Ni burn yn fwy ffodus mewn unrhyw ddrychfeddwl o'm heiddo erioed. Wedi malu'r Dyddiadur, y cwes- tiwn nesaf oedd beth i'w wneud a'r amleu. Sylwais wrth ei chwilio fod darn o gynfas wedi ei roddi eleni i atal y stud rhag dyfod allan fel y gwnai'n bur gyffredinol y llynedd. Bu bron imi weiddi gan lawenydd pan welais hyn, oher- wydd pysgotwr wyf yn anad dim arall. Torrais y darn cynfas yn ofalus a'r stud yn ei ganoi. Ffit ia'r stud yn gampus i dwil coler fy nghot, ac ni bu dim cynllun gwell erioed i ddal bachau pysgota na'u bachu wrth y darn cynfas hwn. Mor lwyddiannus yw nes i Syr Huw, a gyfarfum ar daith bysgota. benderfynu anfon am Ddyddiadur cyn gynted ag y gwelodd y cynllun. Wedi cael y fath ddefnydd o'r papur a'r amlen, y cwestiwn nesaf oedd pa beth i'w wneuthur a'r bensel, oherwydd yr oeddwn hollol ddiymadferth fel cyfrwng ysgrifen- nu Pwy a ddaeth heibio pan oeddwn yn myfyrio, ond John Jones, y Pant. Dywedais fy an- hawster wrtho, "Y mae'n ddigon haws gorchfygu'r anhawster yna," meddai, "pamna chymerwch hi i saethu cwnhingod, gan mai capsen yw ei phen." Derbyniais yr awgrym, rhoddais hi mewn gwn, sy'n ei ffitio, ac euthum allan. Y ffordd oreu i saethu a hi yw defhyddio tipyn o ddychymyg yn lie powdwr. Y mae mantais yn hyn—ni chyfyd mwg o'r ergyd— a dylai herwhelwyr fanteisio ar yr awgrym;- Y gwhhin gen gyntaf a welais, tahiais ati. Rhoddodd sgrech, A rholiodd ar lawr am ysbaid yn y modd rhyfeddaf, yna llonyddodd. Pah euthum ati gwelwn flaen y bensel allan d'i hochr, a hwnnw, trwy gyfrwng symudiadau gwn- hmgen, wedi crafu y geiriau Y Dyddiadur Wesieaidd ar wyneb y ddaear. Dyna gyfrwng rhad iawn, felly, i hysbysebu'r Dyddiad- ur,—saethu ,alr bensel. Teimlaf mai dyledswydd ynof yw anfon y Ilythyr hwn i'r G.N; yn nhymor rhyfel, pan awgrymir defn- yddio'r un peth mewn cymaint o wahanoi flyrdd ag y mae'n bosibl. Rhag ofn fod rhywun wedi prynu'r Dyddiadur, o'i brinder, ac heb I wybod pa beth i'w wneud ag ef, l derbymed yr awgrymiadau uchod. Yr Eiddoch, CWSMER NEWYDD,

BWRDD Y GOL..

[No title]

Advertising