Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

"GAIR 0 GANAAN. I

¡Y Rhyfel o Ddydd i Ddydd.

News
Cite
Share

Y Rhyfel o Ddydd i Ddydd. Dydd Llun, Chwefror 25. Parha y Tyrciaid i gilio yn ol ym Mhalestina. Y maent yn awr chwe milltir tu hwnt i Jericho. Y mae y Bolsheviks wedi anfon gwefreb i Berlin yn datgan parod- rwydd i ildio i delerau heddwch y Germaniaid. Cynwysant dros- glwyddiad Courland, Livonia, ae Esthonia i Germani; galw yn ol y milwyr Rwsiaidd o Ukraine a Finland; diarfogi yr holl fyddin Rwsiaidd; cadw yr holl longau Rwsiaidd yn y porthladdoedd; ac atal yr ymgyrch Bobhevikaidd yn erbyn y Galluoedd Canolog. Yn y cyfamser y mae y byddin oedd Germanaidd yn parhaii i wthio ymlaen i diriogaeth Rwsia. e; Dydd Mawrth. Y mae y byddinoedd Prydeinig wedi gwneud cynydd pellach ym Mesopotamia. Ar yr ugeinfed o Chwefror daffu i fyddinoedd ar [,lé;ln.<?-U yr Euphrates feddiannu ,?hah?bu-?ayat, bedair miiltir ar deg,l r ?wyram o Ramadieh. Ychydig o wrthwypebiad ddang hpswyd gan yTyrciaid. llysbysir yn swyddogol fod y Gerfrianiaid wedi meddiannu Revel,, Porthladd Rwsiaidd yn y Baltic. Parhant, hefyd, i wthio vmlaen i gyfeiriad Kieff, prifddinas Ukraine. ;•/ Adroddir, hefyd, fod y German- laid wedi cymeryd cyflenwadbel. aeth o gad ddarpariaethau oddi ar y Rwsiaid. Hysbysirfod y "wiblong" Ger- manaidd Wolf'' wedi dychwelyd i borthladd Germanaidd, ar ol bod am bymtheg m-s mewn helfa am longau. Yn ystod y cyfnod a nod. wyd dywedir iddi suddo unarddeg o longau—yn cynnwys rhai Pryd einig, Americariaidd, Japanaidd, acYspanaidd. ■ Dydd Mercher Gyda'r Germaniaid wrth oorth Petrograd, y mae'r BblcheVibiaid wedi anfon apel wallgoT allan ar iddynt "ddal allan mewn ymdrech ffyrnig yn erbyn trawsfeddianvvyr: rh.wyaf y byd. Y mae dychryn rnawr yn y brifddinas, dywedir fod byddin o wei.thwyr Wedi prysuro i withsefyll y Germariiaia. Yn y cyfamser y mae'r b,, ddin. oedd Germanaidd yn ym wthio ymlaen. Adroddir am frwydr ifyrnig i geisio meddiannu Pskoff, ond dengys adroddiadau ereiil nad oedd ond y^garmes wanaidd yn erbyn gwrthwynebiad anrhefnus i iawn. ia \vn. Dydd lau I Dywedir fod Hong ysbyty Bryd- ¡ einig arall wedi cael ei suddo gan y Germaniaid. Tarawyd y Glenart Castle (6,807 o dunelli) oedd ar ei mordaith allan, ac felly heb glwyfedigion ar 1, ei bwrdd, gyda thorpedo yn Sianel Brydeinig tua 4 a.m., ddydd Mawrth, pan oedd ei holl oleuadau yn disgleirio, a suddodd ymhen saith munud. Yr oedd 200 o fywydau ar y bwrdd, a glaniwyd 31 ohonynt. Y mae'r Cadfridog Hoffman wedi hysbysu Pennaeth y Bolsheviciaid y parha'r Germaniaid i symud ym- laen i Rwsia hyd nes yr arwyddir heddwch. Dywedir yn yr adroddiadau a gyhoeddir yn Berlin eu bod yn par- hau i gymeryd carcharorion, ac yn cymeryd lleoedd ar y llinell o Reval yn y gogledd i drefi Urkan- aidd yn y de. Bydd y Llysgenad Prydeinig a'r Prydeiniaid yn gadael Petrograd yn lied fuan. Y mae Japan yn yslyried yn ddifrifol y goresgyniad German- aidd i Rwsia, a'r posiblrwydd o oresgyn Siberia a meddiannu y ffordd haearn. Hysbyswyd yn y Senedd Japanaidd y cymerai Japan gamrau 1. effeithiol i gyfarfod a'r sefyllfa," os ycwblheiryr heddwch Rwsiaidd a Japanaidd. Y tebyg ydyw y symuda Japan ymlaen i Manchuria. Dengys yr adroddiad swyddogol am y 1 longau a suddwyd gan y badau tanforawl yn ystod yr wyth- nos yndiweddu Chwefror 23, fod rhif y Ilongau mwyaf yn fwy, a'r cyfanrif cyffredinol yn fwy nag y bu er yr wythnos gyntaf o'r flwydd- yn hon. Yr oedd y drefnidiaeth yn is.] Suddwyd 14 o longau uwchlaw 16,000 o dunelli, 4 o rai dan hynny, a 7 o gychod pysgota. Dydd Gwener. Nidywyr adroddiad German aidd diweddaf yn awgrymu fod y fyddin Ellmynig wedi myned dim pellach ymlaen. ) Honna yr adrodd- iadau Rwsiaidd eiibdd i fiesur yn daly gelyn yn ol ac nad yw wedi gallu gwthio tu hwht i Pskoff. Ceir adroddiadau yn swyddogol fod yr ymdaith ymlaen wedi ei hatal gan y Swyddfa Rhyfel Germanaidd, Dywed gohebydd arbennig y "Manchester Guardian" yn Petrog- rad fod amcanion y naill blaid a'r llall yn awr yn boliticaidd. Am- can Germani wrth wthio ymlaen i Petrograd ydyw difetha y Chwyl- droad, ac a mean y Bolsfteviks yn amdaiffyri ydyw diogelu y Chwyyl droad. Dydd Sadwrh Parha'r Germaniaid ar eu hymdaith yn Rwsia, a gwneir ymdrechion mawr i wrthsefyll eu hymgais i gymeryd Ir Petrograd. Hefyd mae Awstriaid yn myned rhagddynt yn yr Ukraine, gan honni i'r Ukrainiaid ofyn iddynt eu hamddiiYll rbag ymosodiadau y Bolsh- evikiaid. Gwedir yn awr fod Japan, wedi gwneudcynhygion ynwynebsefyllfa bresennol Rwsia, ni wnaeth ond yn unig ofyaam olygiadau y Cvngrheiriaid. Adroddiad o .New York a ddywed y bydd Japan yn barod i anfon milwyr i Serbia mewn pytbefnos, ac nad oeS ond angen awdurdod; Unol Daleithiau yr America i sierhau- Japan i gymeryd y cwrs hynny. » Adrodda Syr Douglas Hdig fod cyilegau y- gelyn wedi bod yn bcysur ar y llinell Brydeiriig yng nghymdogaeth Cambrai Searpe, Yn ysfcod mis Ghwef. liwyddasom i gymeryd yn Ffrainc 312 o filwyr y gelyn yh; garcharorion, yng- hyd ag 20 a ynuau peiriannol.

[No title]