Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

PENMACHNO.I

BAGILLT.. i

ABERMAW

DINBYCH.

MANCHESTER. I

News
Cite
Share

MANCHESTER. Gymdeithas Genedlaetbol Cyivry ,Uanceinion .-Cyr, haliwyd cyfarfod olaf y tymor nos Wener, Ghwefror 15ed, yn Milton Hall. Gadeirydd y cyfarfod oedd ¡ Syr Daniel McCabe, cyn faer y ddinas. Home Rule for Wales oedd testun yr ymdrafodaeth. Agorwyd yr ym- ddiddan gan y Gynghoryad Rhys J. Davies, yn dadleu c blaid cael Rbeol- aeth Gartrefol i Gymru, a'r Proffeswr Boyd Dawkins yn erbyn. Dadleuai Mr Davies am bawl i drin eu materion eu hunain. yiig Nghymru, trwy iddynt gael bawl i wneud cyfreithiau pwrpasol i Gymru, cael Senedd, dyweder o banner cant o aelodau, yn debyg i genedloedd bychain eraill Yr oedd y Cyngorydd Davies yn gryf iawn o blaid cael senedd yng Nghymru i'r Cymry. Yr oedd I Proffeswr Boyd Dawkins yn datgan ei fod yntau yn hanner Gymro," er nad I oedd yn deall yr iaith, ac yn cydym- deimlo i raddau a hawl y Cymry yn y mater hwn, er heb allu mynd mor bell a Mr Davies, ac nad oedd yn gwela yr angen fynd mor bell, ond y gallai popeth weithio ar yr un llinellau ac y maent yn bresennol. Cawsom'gyfarfod rhag- orol iawn. Siaradwyd ar y terfyn gan y Parch W. Owen, a Mr E. Mason Powell, ac erail!. Llywyddwyd gan y cadeirydd yn wych iawn. Hefyd cynhaliwyd cyfarfod o'r Gym- deithas Genedlaethol, Ionawr 2Ð. Daeth i'n hannerch Dr. Moelwyn Hughes, Birkeohead. Ei destun oedd "Dychymyg." Cawsom ddariith ragor- ol iawn, llawer o bethau newyddiol ac addysgiadol iawn. Cymeiwyd y gadair gan Mr Phillip Hughes. GOH.

LLANBERIS.

CAERNARFON, .'j

CEFN MAWR.

I SOAR, RHYL.

IBETHEL, COED-Y-FFLINT.