Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

PENMACHNO.I

BAGILLT.. i

ABERMAW

DINBYCH.

News
Cite
Share

DINBYCH. Priodas.—Dydd Iau, Chwefror 21ain, yng nghapel Pendref, gan y Parch T. 0. Jones (Tryfan), unwyd mewn glan briodas Mr Griffith Roberts, Pregethwr Cynorthwyol ar y gylchdaith, gyda Miss Esther Winifred Jones, merch Mr John B. Jones, 116, Vale Street., ac ysgrifenyddes eglwys Salem Y gwas oedd un o frodyr y priodfab, sef, Mr T Roberts, Oaktleld, Lerpwl, a'r forwyn Miss E. C. Jones, un o chwiorydd y briodasferch. Daeth nifer dda ynghyd i'r capel, a chafwyd haul ar y fodrwy yn ernes, ni gredwn. o o'eur.i ar eu bywyd ar ei hyd. Mae y teulu o'r ddwy ochr yn perthyn i'r dosbarth goieu o'r teuluoedd a berthyn i ni fel enwad, y naill yng Ngwernymynydd, cylchdaith yr Wyddgrug, a'r llall yn Salem y gylch- daith hon. Tyfodd plant y ddwy aelwyd'i fyny, fel planhigion olewydd, mewn gras a defnyddioldeb, a bynny oblegid iddynt gael esiampl dda gan y rhJ a'u magodd. Anodd fuasai medd- w lam uniad mwy hapas na'r briodas hon. Mae Mr G. Roberts yn bregethwr cymeradwy ar y gylchdaith, ac yn Ysgrifennydd y Cyfarfod Chwarter ers rhai blynyddoedd, ond fel llawer o'n bechgyn annwyl y mae ers tro yn gwasanaethu gyda'r fyddin yn Ffratne. Hyderwisi y caiff nawdd y nef hyd derfyn y rhyfel erch, ac y dychwel at ei aiinwylyd i. aelwyd newydd Ian i gyd- fyw mewn hedd a defnyddioldeb am oes faith a llwyddiannus- Dyna ddymun- iad liawer heblaw CYFAILL.

MANCHESTER. I

LLANBERIS.

CAERNARFON, .'j

CEFN MAWR.

I SOAR, RHYL.

IBETHEL, COED-Y-FFLINT.