Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

PENMACHNO.I

BAGILLT.. i

ABERMAW

News
Cite
Share

ABERMAW Nos Sul diweddaf, derbyniodd y Parch E. J. Parry driarddeg o aelodau ieuanc, had yr eglwys, i gyflawn undeb a'r eglwys. Yn ddilynol i'r Sacrament pregethodd Mr Parry i gynulleidfa liosog ar Yr Eglwys yn ei pherthynas a'r Cymun Sanctaidd." Bu y Parch E. J Parry yn cyfarfod y cymunwyr ieuanc bob nos Wener am dri mis. Trefnwyd i gynnal y seiat nos Fercher blaenorol i siarad a'r bobl ieuanc. Awr gysegredig iawn iddynt, ac i ninnau, ebai un o'r b'aeDoriaid. Y mae ein parchus weinidog wedi cychwyn "Brotherhood" yn y dref, sydd yn gwneud gwaith effeithiol ang- hyffredin. Cynhelir y cyfartodydd yn Ysgoldy ein capel ni. Yn y cyfarfod agoriadol traetbwyd ganddo ar Ddel. frydau Brawdoliaeth." Deallaf y caiff gefnogaeth arweinwyr addysg a chrefydd yn y dref. Yn nydd ei phethau bych ain y mae eto. Trefnwyd i ddau frawd gyfarfod y tren3 bob bore Sul ih g digwydd y bydd milwr neu forwr ar ei ffordd gartref, ac ynogymaint ac nad oes cyfle iddynt fynd ymlaen efo'r fcren trefnir lluniaeth, a cherbyd i'w cludo i'w cartrefi. Yr ydym eisoes wedi anfon rhai i'r Penrhyn, a Talsarnau, a Har- lecb. Beth bynnag yw y llawenydd sydd yng nghalon y milwr a'r morwr pan y gwel gyfle i fynd adre yn nghynt, y mae ein llawenydd ni yn fwy o gael gwneud hyn i'r milwr a'r morwr sydd mor dawel a diymffrost. GOH.

DINBYCH.

MANCHESTER. I

LLANBERIS.

CAERNARFON, .'j

CEFN MAWR.

I SOAR, RHYL.

IBETHEL, COED-Y-FFLINT.