Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

PENMACHNO.I

News
Cite
Share

PENMACHNO. I Nos Sadwrn, Chwef. 9fed, bu Mr W. <5aenog Jones, Coedpoeth, yn darlithio ar Teulu Abram Hood," Mr E. Lloyd, U.H Oerrigydruidion, yn gadeirydd,— darlith odidog, a rhodd hael gan y cad- eirydd, ac elw eithriadol oddiwrth y Iliaws ddaeth ynghyd. Y Sul, dwy bregeth rymus un o feistriaid y cyn- mileidfa, dim gair o'i le, a chynllun eglur a sylwadau a pherlau lu yn y pregethau. Yr oedd nos Sul yn debyg i gyfarfod y Sulgwyn noson olaf yr wyl-rhyw deimiadau yn rhedeg drosodd. Sul da .iawn fu i ni oil. Ar Ymweliid.—Gwelais yn y gynull- eidfa lawer o aelodau Bethania sydd ar wasgar, ond wedi dod adref unwaith yn rhagor, sef Gunner Pierce Williams, Mri W. D. Davies o Lerpwl; J. Ellis Williams, o Penmachno; Miss May Jones, Disgwylfa, ac ereill. Cronfa Newydd—Yr ydym yn byw mewn cyfnod o drefnu, ac o gynllunio -erbyn yr atdrefniad mawr sydd yn hofran yn meddwl rhyw bobl; ond nid rhyw welediad pell fel yna sydd gyda ni ond ymdreeh fechan i gyfarfod cynnyg y Genbadaeth Gartrefol mewn rhodd i ,-gUrio ibyw ychydig ddyled sydd ar y Gylchdaith. Dydi hi fawr i son am dani, dechreu at ei thalu oedd y peth .mwyaf, a'r siarad oedd hynny. Mae argoelion eisioes o lwvddiant yn welad- wy, a'r chwaer ymroddol Miss Jones, Moss Hill, yn fyddlon ac ewyllysgar yn y cyntedd fore Sul gan brysured ac norhyw Ganghellor Trysorlys fu ym -Mhrydain Fawr erioed, Did yn derbyn -argymhellion, ond arian. Yn Gwella — Yn ddiweddar iawn yr yr wyf yn cyfeirio athyn, ond gwell hwyr na hwyrach." Cyfarfyddodd Mr D. W. Roberts, un o'n blaenoiiaid, a damwain, allasai fod yn farwol iddo, ond cysgododd aden drosto ac arbedwyd ef, ac mae arwyddion ei fod ar lwybr adferiad fel gynt. Llawen gennym oedd ei weled yn yr addoliad y Sjiiiau diw =eddaf.. Cydymdeimlad.Alae yn ond i'n calon bysbysu nad oes eto air yngbylcb fy hoffusaf gyfailla pherthynas, David ,J. Williams, Disgwylfa. Er aufon i'r Swyddfa Rhyfel, dim gwybodaeth o unlie, ac mae yr annibendod yn dreth drom ar amynedd cariad tad a mam. Prysured y newydd am dano, achos un tua ellir ei hebbor oedd David John. J. W Llongyfarcbiad.- Dymunwn yn gal onnog longyfarch Miss Mary Vaughan Jones,. Bodalaw, o'r He uchod, ar ei ilwyddiant eithriadol fel is-athrawes yn Ysgol y Cynghor. Bu ei gyrfa addysgoi hyd yrna yn nodedig o ddisglair; a phasiodd yr arholiad olaf gyda chamol- iaeth uchel. Hana o deuluoedd enwog yn ein plwyf. Ei thad oodd y diweddar Mr E. Davies-Jones, Cyfreithiwr a'i mham ydyw Pencerddes Machno. Ei thaid o du ei thad oedd y diweddar 0 Jones, Ysw., Glasgwm Hall; a'i thaid o ochr ei m ham oedd y diweddar gerdd or gwych, Mr C. A Vaughan Dringea Miss Vaughan Jones yn uwch eto ar ysgyneb dysg, a llwyddiant

BAGILLT.. i

ABERMAW

DINBYCH.

MANCHESTER. I

LLANBERIS.

CAERNARFON, .'j

CEFN MAWR.

I SOAR, RHYL.

IBETHEL, COED-Y-FFLINT.