Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

LLANFAIRCAEREINION. 'I

News
Cite
Share

LLANFAIRCAEREINION. I Fel y gwelwyd ya y G.N. yu ddiweud- ar fod Mr J. Hughes, M.R.O.V.S., wedi gadael Llanfair, ac yn bwriadu trigiannu 0 hyn allan yn Nhanralit, Trallwrn, yn briod a Miss OWtn Shop, Sarn, Pwll belL Trwy ei symudiad collwn un on brodyr mwyaf defnyddiol mewn byd ac eglwys. Yr oedd yn athraw rhagorol yn yr Ysgol Sal, yn oruchwyliwr y tlodion, a bu hefyd am dymor o dair blynejM yn oiuchwyliwr y gylchdaith. Cyflawnodd waith y swyddi hyn yn ewyllysgar a Ilwyr. Ond ar dymorau prysur ei alwedigaeth rhaid oedd bodd- Joni hebddo weithiau. Cefnogodd agweddau ysbrydol yr achos yn y rnodd mwyaf cysoa. Nid aiff ei brofiadau b/w ac ysgrythyrol byth o'n cof, na'i weddiau dwysion wrth yr orsedd ehwaith. Priodol wastad fyddai ei emynau, a'r adran ysgrythyrol a ddar- 1 ennai mewn cyfarfod. Deuai i'n cyfar- fodydd yn barod i gymeryd rhan. Pa rvfedd hyn, oblegid y mae'n un o'r Irodyr mwyaf cyfarwydd yn ei Feibl ac yn fyfyriwr cyson a goleuedig o'r L'yfr Emynau. Bu'n haelionnus hefyd at bob trysorfa o'n heiddom, ac at a,hosion neilltuol 6 aogen cyfundebol a Ileol. Cristion mewn gweithred yw, ac Did mewn gair yn unig. Pa mor bell cerdd ei ddylanwad ar fechgyn ieuanc Llanfair, y trefnodd, o dro i dro, i'w cyfarfod yn yr Institute nis gellir dweyd. ■ Dywedodd air-yng nghlust mwy nag un o honynt, am werthfawredd fyddlondeb i Dy Dduw, pan yn chwareu Billiards gyda hwynt. Y mae'n hoff o'r Game honno, ond chwareuai hi'n ami nid er mwyn porthi ei flys ei hun, and er mtyn y bobl ieuainc. Felly gwelwch fod ein colled fel eglwys a chymdogaeth yn fawr trwy ei Bymadiad- Ond bydd eglwys Annibyn- nol Gymraeg Trallwrn (yr unig un Gymraeg yn y dref, ac am hynny y dewisant hi fel eu cartref crefyddol newydd) ar ei mhantais, ac felly yr holl gymydogaeth. Bywia Mr Hughes mewn He manteisiol iawn i'w alwedig- aeth yn awr. Trig o fewn cyrraedd buan i'w gwsmeriaid. Y mae iddo faes eang o dan ei ofal. Duw a'i bendithio ef a'i annwyl briod aiechyd da, sc a hir dyddiau i fod o wasanaeth i'w hoes Y mas Eglw s Wesleaidd Llanfair yn dymuno Duw yn rhwydd o galon i'r ddau. Bydd yn dda gennym eu gweled yn rhoi tro i'n plith pa bryd bynnag. W. P. I

CYLCHDAITH LLANGOLLEN. I

IAMLWCH. I

CYLCHDAITH LLANASA. I

BETHEL, CAERGIBI. I

I- ABERYSTWYTH.I

SPRING VIEW. GER WIGAN.

MYNYDD SEION, TANYFRON.